23:02 ICTThứ Ba, 25/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh
Thứ Ba, ngày 10/05/2022

Trong tháng 4/2022, công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường được Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV triển khai thực hiện có hiệu quả, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, đời sống, việc làm và thu nhập của CBCNV ổn định và không ngừng được quan tâm, cải thiện.

Các chỉ tiêu chủ yếu tháng 4/2022: than mua mỏ là 1,8 triệu tấn, đạt 104,87% KHĐH; than sạch sản xuất là 1,3 triệu tấn, đạt 107,78% KHĐH; Doanh thu tổng số đạt 2.633 tỷ đồng; thu nhập của người lao động đạt 11,28 triệu đồng/người/tháng (bằng 126,8% so kế hoạch năm 2022.

Mặc dù còn nhiều khó khăn song Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ ở các chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở 15 chi bộ; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm cán bộ đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc. Đến nay, toàn Đảng bộ có 860 đảng viên sinh hoạt ở 23 Chi bộ. Tư tưởng CBCNV ổn định, đồng thuận, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện lịch sử, chính trị của đất nước, Khối DNTW, Tập đoàn và Công ty được tổ chức có hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Tàu Hải Nam vào cập cảng ăn than (ghi tại thời điểm ngày 7/5/2022)

Đạt được kết quả nêu trên, Công ty đã luôn bám sát các chỉ tiêu sản xuất đề ra trong từng kỳ tác nghiệp và sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, nhất là kế hoạch tiêu thụ và nhận than nhập khẩu. Duy trì có hiệu quả sự phối hợp giữa các bộ phận, các khâu trong dây chuyền của sản xuất của Công ty và chủ động phối hợp với các mỏ vùng Cẩm Phả, điều hành chỉ đạo kiên quyết, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức sản xuất khoa học, bố trí thiết bị và lao động đảm bảo tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động và phát huy tối đa công suất thiết bị đáp ứng kịp thời cho nhu cầu tiêu thụ, nhất là các chủng loại than chất lượng cao phục vụ xuất khẩu, than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, đúng tiến độ; tiếp nhận than nhập khẩu và pha trộn chế biến đảm bảo hiệu quả.

Đồng thời, trong tháng 4/2022, công tác phối hợp sản xuất và tiêu thụ của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tương đối ổn định; thời tiết thuận lợi cho sản xuất, Công ty đã chủ động các giải pháp ứng phó dịch bệnh, bố trí sản xuất linh hoạt theo tình hình thực tế đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 ở mức an toàn cao nhất, sản xuất hiệu quả nhất trong tình hình mới.

Cùng với đó, Tuyển than Cửa Ông luôn củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu. Thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chỉ đạo triển khai các công trình sửa chữa lớn Quý II/2022 và thực hiện công tác bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của TKV phù hợp với điều kiện của Công ty và quản lý môi trường theo đúng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Hoạt động phong trào thi đua LĐSX luôn được CBCNV tích cực hưởng ứng. Kết quả SXKD 4 tháng năm 2022, các chỉ tiêu chủ yếu đạt 39% KH năm, đây là chỉ tiêu mà trong 3 năm xảy ra dịch Covid-19 khó có thể đạt được. Nhiều kỷ lục đã được xác lập trong tháng 4/2022 về chỉ tiêu kéo mỏ 53.521 tấn/ngày, 19.128 tấn/ca (ca1 ngày 14/4/2022); tiêu thụ 56.742 tấn/ngày, 22.539 tấn/ca (ca 3, ngày 22/4/2022); thu nhập bình quân: 11,82 triệu đồng/người/tháng, bằng 126% kế hoạch.

Đặc biệt, nhằm chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối DNTW và Đảng bộ Tập đoàn, Công ty đã đăng ký 03 công trình chào mừng góp phần tận thu tối đa nguồn cám độ tro cao phục vụ pha trộn đáp ứng yêu cầu tiêu thụ, tiết giảm chi phí, tăng tỷ lệ thu hồi, góp phần giảm lượng đá thải ra môi trường, tăng cường công tác ANTT, bảo vệ tài sản của Công ty, nâng cao hiệu quả SXKD, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, tạo mối quan hệ hài hòa với địa phương và thực hiện mô hình tăng trưởng xanh của Tập đoàn. Hiện nay đã có 01 công trình hoàn thành trước tiến độ đó là công trình hệ thống tận thu than cám độ tro cao tại Phân xưởng Tuyển than 2, là 1 trong số các công trình gắn biển của Đảng ủy TKV.

Niềm vui tan ca của công nhân Tuyển than Cửa Ông - TKV

Tháng 5/2022, Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, tăng cường công tác quản trị chi phí, tập trung sản xuất than chất lượng cao, tiếp nhận và pha trộn, chế biến than nhập khẩu; cấp than cho nhiệt điện đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, đúng tiến độ. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm đạt trên 52% kế hoạch năm. Mục tiêu tháng 5/2022 giữ ổn định nhịp độ sản xuất, tiêu thụ ở mức cao nhất, cụ thể: Than mua mỏ đạt 1,48 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 1,66 triệu tấn, doanh thu tổng số đạt 2.6920 tỷ đồng.

Đồng thời, củng cố và duy trì ổn định năng lực thiết bị ở các khâu, thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ để phục vụ sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, không để xảy ra TNLĐ nghiêm trọng và sự cố thiết bị loại I, loại II, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chính sách hậu phương quân đội, phong trào thi đua quyết thắng.

Các đơn vị thành viên