06:46 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lãnh đạo TKV qua các thời kỳ
Thứ Năm, ngày 23/02/2023

BAN CÁN SỰ ĐẢNG (2003 - 2007)

 1. Đồng chí Nguyễn Văn Long - Bí thư (2003 - 2007)
 2. Đồng chí Đoàn Văn Kiển - Phó Bí thư (2003 - 2007)
 3. Đồng chí Đào Quốc Quang - Uỷ viên (2003 - 2007)
 4. Đồng chí Trần Xuân Hoà - Uỷ viên (2003 - 2007)
 5. Đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp - Uỷ viên (2003 - 2007)
 6. Đồng chí Bùi Văn Khích - Uỷ viên (2005 - 2007)
 7. Đồng chí Đỗ Đình Hiền - Uỷ viên (2005 - 2007)

ĐẢNG UỶ TẬP ĐOÀN (2007 ĐẾN NAY)

 1. Đồng chí Đoàn Văn Kiển - Bí thư (5/2007 - 10/2009)
 2. Đồng chí Trần Xuân Hoà - Phó Bí thư (6/2007 - 11/2009); Bí thư (11/2009 - 5/2014)
 3. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Phó Bí thư (3/2011 - 5/2014); Bí thư (6/2014 đến 12/2022)
 4. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư (4/2023 - nay)
 5. Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực (6/2007 - 01/2011), (3/2015 - 8/2019)
 6. Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Phó Bí thư thường trực (02/2011 - 02/2015)
 7. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư (10/2014 - 8/2019); Phó Bí thư thường trực (9/2019 - 01/2020); Phó Bí thư (02/2020 đến 12/2022) 
 8. Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực (02/2020 đến nay)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (10/1994 - 10/2009), HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (10/2009 ĐẾN NAY)

 1. Đồng chí Nguyễn Viết Hoè - Chủ tịch HĐQT (10/1994 - 3/2001)
 2. Đồng chí Nguyễn Văn Long - Chủ tịch HĐQT (5/2001 - 5/2007)
 3. Đồng chí Đoàn Văn Kiển - Uỷ viên HĐQT (10/1994 - 5/2007); Chủ tịch HĐQT (6/2007 - 9/2009)
 4. Đồng chí Lê Dương Quang - Chủ tịch HĐTV (10/2009 - 02/2011)
 5. Đồng chí Trần Xuân Hoà - Uỷ viên HĐQT (10/2002 - 02/2011); Chủ tịch HĐTV (02/2011 - 5/2014)
 6. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Thành viên HĐTV (3/2011 - 6/2014); Chủ tịch HĐTV (6/2014 - 01/2023)
 7. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Chủ tịch HĐTV (4/2023 - nay)
 8. Đồng chí Triệu Tùng - Uỷ viên thường trực HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (02/1995 -5/1999)
 9. Đồng chí Phạm Ngọc Can - Uỷ viên HĐQT (02/1995 - 5/1999)
 10. Đồng chí Bạch Quang Minh - Uỷ viên HĐQT (02/1995 - 11/1999)
 11. Đồng chí Lê Kim Bảng - Uỷ viên HĐQT (4/1999 - 6/2007)
 12. Đồng chí Đào Quốc Quang - Uỷ viên HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (4/1999 - 3/2007)
 13. Đồng chí Hoàng Thanh Phú - Uỷ viên HĐQT (9/1999 - 9/2002)
 14. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Uỷ viên HĐQT (02/2006 - 5/2008)
 15. Đồng chí Phạm Đông Pha - Uỷ viên HĐQT (3/2007 - 3/2011), Trưởng ban Kiểm soát (3/2001 - 02/2013)
 16. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm - Thành viên HĐTV (10/2005 - 8/2014)
 17. Đồng chí Lê Đình Trưởng - Thành viên HĐQT (10/2005 - 11/2014)
 18. Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐTV (02/2011 - 12/2019)
 19. Đồng chí Phạm Văn Mật - Thành viên HĐTV (9/2013 đến 7/2022)
 20. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên HĐTV (3/2014 đến nay)
 21. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Thành viên HĐTV (8/2014 đến 12/2022)
 22. Đồng chí Vũ Thành Lâm - Thành viên HĐTV (12/2014 đến nay)
 23. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên HĐTV (10/2019 đến nay), Thành viên phụ trách HĐTV (01/2023 đến nay)
 24. Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Thành viên HĐTV (9/2020 đến nay)

BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 1. Đồng chí Đoàn Văn Kiển - Tổng Giám đốc (10/1994 - 5/2007)
 2. Đồng chí Trần Xuân Hoà - Phó Tổng Giám đốc (7/1999 - 6/2007); Tổng Giám đốc (6/2007 - 02/2011)
 3. Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Phó Tổng Giám đốc (5/2007 - 3/2011); Tổng Giám đốc (3/2011 - 6/2014)
 4. Đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc (8/2012 - 8/2014); Tổng Giám đốc (9/2014 đến nay)
 5. Đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Tổng Giám đốc (10/1994 - 5/2001)
 6. Đồng chí Đào Quốc Quang - Phó Tổng Giám đốc (10/1994 - 4/1999)
 7. Đồng chí Nguyễn Anh Hào - Phó Tổng Giám đốc (10/1994 - 7/2002)
 8. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm - Phó Tổng Giám đốc (11/1995 - 7/2002)
 9. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Chỉnh - Phó Tổng Giám đốc trực tiếp là Giám đốc Công ty Đông Bắc (6/1997 - 12/1998)
 10. Đồng chí Dương Văn Lương - Phó Tổng Giám đốc (01/1998 - 3/2000)
 11. Đồng chí Hoàng Văn Thái - Phó Tổng Giám đốc (7/1999 - 02/2009)
 12. Đồng chí Nguyễn Đức Tráng - Phó Tổng Giám đốc (7/1999 - 11/2007)
 13. Đồng chí Trần Ngọc Trừng - Phó Tổng Giám đốc (5/2001 - 9/2002)
 14. Đồng chí Phạm Đông Pha - Phó Tổng Giám đốc (7/2002 - 3/2007)
 15. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc (7/2002 5/2015)
 16. Đồng chí Nguyễn Như Hải - Phó Tổng Giám đốc (9/2002 - 3/2008)
 17. Đồng chí Bùi Văn Khích - Phó Tổng Giám đốc (5/2003 - 7/2013)
 18. Đồng chí Dương Văn Hoà - Phó Tổng Giám đốc (11/2005 - 8/2012)
 19. Đồng chí Ngô Văn Trới - Phó Tổng Giám đốc (02/2006 - 3/2009)
 20. Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Tổng Giám đốc (4/2007 - 02/2011)
 21. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Tổng Giám đốc (5/2007 - 3/2014)
 22. Đồng chí Phùng Mạnh Đắc - Phó Tổng Giám đốc (9/2007 - 10/2012)
 23. Đồng chí Doãn Văn Quang - Phó Tổng Giám đốc (12/2007 - 5/2010)
 24. Đồng chí Vũ Thành Lâm - Phó Tổng Giám đốc (01/2009 - 12/2014)
 25. Đồng chí Phạm Văn Mật - Phó Tổng Giám đốc (4/2010 - 9/2013)
 26. Đồng chí Trần Văn Chiều - Phó Tổng Giám đốc (4/2010 - 4/2014)
 27. Đồng chí Nguyễn Văn Biên - Phó Tổng Giám đốc (4/2011 -12/2017)
 28. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Phó Tổng Giám đốc (11/2013 - 6/2016)
 29. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc (6/2014 - 9/2019)
 30. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cơ - Phó Tổng Giám đốc (9/2014 đến nay)
 31. Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc (3/2015 - 01/2020)
 32. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc (5/2015 đến nay)
 33. Đồng chí Nguyễn Đình Thịnh - Phó Tổng Giám đốc (8/2016 - 02/2020)
 34. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ - Phó Tổng Giám đốc (4/2020 đến nay)
 35. Đồng chí Lê Quang Dũng - Kế toán trưởng (02/2015 đến 02/2018); Phó Tổng Giám đốc (02/2018 đến nay)
 36. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh - Phó Tổng Giám đốc (10/2020 đến nay)
 37. Đồng chí Nguyễn Văn Chung - Kế toán trưởng (11/1997 - 4/2007)
 38. Đồng chí Nguyễn Xuân Thuỳ - Kế toán trưởng (5/2007 - 4/2012)
 39. Đồng chí Bùi Thế Bình - Kế toán trưởng (5/2012 - 02/2015)
 40. Đồng chí Đặng Thị Hương - Kế toán trưởng (3/2019 đến nay)

KIỂM SOÁT VIÊN NHÀ NƯỚC TẠI TKV

 1. Đồng chí Vũ Thúy Huệ - Kiểm soát viên phụ trách chung (từ 12/2013 - 5/2015)
 2. Đồng chí Vũ Lê Huy - Kiểm soát viên chuyên ngành (từ 01/2014 - 5/2015); Kiểm soát viên phụ trách chung (từ 6/2015 - 7/2015)
 3. Đồng chí Lưu Anh Tuấn - Kiểm soát viên (từ 6/2015 - 11/2015); Kiểm soát viên phụ trách chung (từ 12/2015)
 4. Đồng chí Lê Thành Chung - Trưởng ban Kiểm soát (từ 3/2019 đến nay)
 5. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Kiểm soát viên chuyên trách (từ 12/2015 đến 3/2022)
 6. Đồng chí Đỗ Thị Loát - Kiểm soát viên (từ tháng 01/2014 đến 10/2020)
 7. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Kiểm soát viên (từ tháng 10/2020 đến nay) 

CÔNG ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

 1. Đồng chí Trần Khoa Thư - Chủ tịch (1996 - 2000)
 2. Đồng chí Nguyễn Thế Hệ - Phó Chủ tịch (1996 - 2001); Chủ tịch (2001 - 2004)
 3. Đồng chí Đỗ Đình Hiền - Phó Chủ tịch (2001 - 2004); Chủ tịch (2004 - 02/2016)
 4. Đồng chí Phạm Thị Thi - Phó Chủ tịch (2001 - 2003)
 5. Đồng chí Mai Hữu Tấn - Phó Chủ tịch (2002 - 2013)
 6. Đồng chí Lê Đức Mậu - Phó Chủ tịch (2005 - 2008)
 7. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch (2008 - 02/2016)
 8. Đồng chí Lê Thanh Xuân - Phó Chủ tịch (2013 - 02/2016); Chủ tịch (3/2016 đến nay)
 9. Đồng chí Nguyễn Xuân Hán - Phó Chủ tịch (2013 đến 2018)
 10. Đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch (2017 đến nay)
 11. Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Chủ tịch (2018 đến nay)
 12. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Phó Chủ tịch (2018 đến nay)

Các đơn vị thành viên