13:16 ICTThứ Tư, 19/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sơ đồ tổ chức
Thứ Tư, ngày 22/02/2023

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
+ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY TKV
1 Ngô Hoàng Ngân Bí thư  
2 Khuất Mạnh Thắng Phó Bí thư thường trực  
+ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY THAN QUẢNG NINH
1 Vũ Anh Tuấn Bí thư  
2 Nguyễn Mạnh Tường Phó Bí thư thường trực  
3 Phạm Hồng Thái Phó Bí thư  
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TKV
1 Ngô Hoàng Ngân Chủ tịch HĐTV  
2 Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐTV  
3 Vũ Thành Lâm Thành viên HĐTV  
4 Nguyễn Hoàng Trung Thành viên HĐTV  
 5 Lê Quang Dũng Thành viên HĐTV  
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH TKV
1 Đặng Thanh Hải Tổng Giám đốc  
2 Vũ Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc  
3 Phan Xuân Thủy Phó Tổng giám đốc  
4 Nguyễn Tiến Mạnh Phó Tổng giám đốc  
5 Trần Hải Bình Phó Tổng giám đốc  
6 Nguyễn Huy Nam Phó Tổng giám đốc  
7 Đặng Thị Hương Kế toán trưởng  
+ KIỂM SOÁT VIÊN NHÀ NƯỚC TẠI TKV
1 Nguyễn Thanh Tùng Kiểm soát viên chuyên ngành  
+ THƯỜNG TRỰC CÔNG ĐOÀN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
1 Lê Thanh Xuân Chủ tịch  
2 Phạm Hồng Hạnh Phó Chủ tịch  
3 Nguyễn Thị Minh Phó Chủ tịch  
4 Nguyễn Trung Hiếu Phó Chủ tịch  
+ THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THAN QUẢNG NINH
1 Hoàng Việt Phương Bí thư  
2 Trần Tuấn Đạt Phó Bí thư  
+ THƯỜNG TRỰC ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN
1 Nguyễn Văn Thuấn Bí thư  
2 Lê Anh Hoàng Phó Bí thư  

Các đơn vị thành viên