16:56 ICTThứ Bảy, 20/04/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV
Thứ Hai, ngày 01/10/2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV được quy định tại Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính Phủ

Các đơn vị thành viên