20:42 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Thứ Ba, ngày 19/12/2023

Ngày 16/12, Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Dự hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN; các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, UBKT Đảng ủy Công ty; Ban giám đốc, Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB Công ty; Chi ủy viên các chi bộ trực thuộc; Trưởng phòng, Quản đốc; các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023; các đồng chí được khen thưởng gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” năm 2023.

Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIIICác đại biểu dự hội nghị

Năm 2023 Đảng uỷ Công ty Môi trường đã tập trung, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động của Đảng bộ. Từ Đảng ủy Công ty đến các Chi bộ trực thuộc đã bám sát các chỉ đạo của cấp trên, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai toàn diện trên các lĩnh vực công tác, cách thức lãnh đạo, điều hành đã được đổi mới. Qua những đợt kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo thực hiện.

Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII Đ/c Vũ Văn Hưng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo

Phương hướng năm 2024, cần phát huy những mặt đã đạt được năm 2023, khắc phục những tồn tại. Trong đó, đặc biệt cần nắm bắt tư tưởng, dư luận của người lao động, xã hội, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phải luôn được quan tâm, chú trọng.

Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Đảng, nhà nước. Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức chính trị - xã hội phải thể hiện tốt vai trò của tổ chức mình trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Công ty, đơn vị. Công tác đào tạo, bồi dưỡng phải luôn được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy.

Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và gương “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ” năm 2023.

Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Đ/c Bùi Văn Ngợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TQN truyền đạt các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị 8, BCH Trung ương khóa XIII

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Ngợi, Ủy viên BTV - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TQN truyền đạt 4 chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm: “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khoá XIII là hết sức quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc, tác động trực tiếp, toàn diện đến nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty về những vấn đề hệ trọng của đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIIITrao thưởng 3 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Đảng ủy Công ty Môi trường - TKV: Triển khai nhiệm vụ năm 2024 và quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Đảng uỷ Công ty trao thưởng 15 gương “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ” tiêu biểu năm 2023

Sau khi được quán triệt, các cấp ủy, tổ chức đảng, các phòng, phân xưởng tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Các đơn vị thành viên