08:25 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát
Thứ Hai, ngày 11/12/2023

Chiều ngày 11/12, Đảng uỷ Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của Ban Chấp hành Đảng bộ TQN về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hà Hải Dương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh; Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN; đại biểu UBKT Đảng uỷ TKV; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng uỷ TQN; các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng uỷ TQN; Bí thư Đoàn TQN, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các chi, đảng bộ trực thuộc…

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát Quang cảnh tại hội nghị

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sátCác đại biểu dự hội nghị

Trong 03 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU của BCH Đảng bộ TQN về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KTGS trong Đảng bộ, giai đoạn 2020-2023, nhận thức, ý thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TQN đã có những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật. Qua đó, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được nâng cao, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ SXKD gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong 03 năm qua, Đảng ủy TQN đã phối hợp với các Ban xây dựng đảng Tỉnh ủy Quảng Ninh tăng cường KTGS một số nội dung lĩnh vực quản lý trọng yếu; trong đó có giám sát cách cấp theo quy định của Trung ương. Chủ động phối hợp với Đảng ủy TKV, Công đoàn TKV xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KTGS hằng năm đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực SXKD, công tác xây dựng Đảng. Phối hợp với cấp ủy địa phương liên quan trên địa bàn thường xuyên KTGS việc quản lý đất đai, tài nguyên than, khoáng sản, môi trường; tình hình ANTT; quản lý đảng viên đang công tác sinh hoạt tại nơi cư trú.

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sátĐ/c Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ TQN chủ trì thảo luận tại hội nghị

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BCH, Ban Thường vụ Đảng uỷ TQN, sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng, 03 năm qua một số chỉ tiêu chủ yếu tăng cao so với chỉ tiêu Nghị quyết số 01 đề ra và so với cùng kỳ 3 năm (từ 2016 - 2028) nhiệm kỳ 2015 - 2020. Cụ thể: kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm 77 trường hợp (17 tổ chức đảng, 60 đảng viên), tăng 2,1 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết 01 đề ra; KTGS 306 cán bộ chủ chốt các cấp, tăng 42% so với chỉ tiêu Nghị quyết 01 đề ra; giám sát thường xuyên những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm đối với 196 tổ chức đảng, đảng viên giữ cương vị chủ chốt các cấp, tăng 26% so với chỉ tiêu Nghị quyết 01 đề ra…, Chỉ đạo khắc phục kịp thời những khuyết điểm, vi phạm theo thông báo kết luận KTGS của Trung ương, của Tỉnh ủy Quảng Ninh, đến nay những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác KTGS đã cơ bản được khắc phục triệt để. Kết quả đó đã góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả SXKD của đơn vị và Tập đoàn, từ năm 2020 đến 2022 Ban Thường vụ Đảng ủy TQN và đồng chí Bí thư Đảng ủy Đảng ủy TQN được Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá xếp loại “Hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; trong đó năm 2020 và năm 2022 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đảng uỷ TQN đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt, triển khai các quy định, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, UBKT Trung ương, của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo UBKT Đảng ủy TQN tăng cường phối hợp UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Công đoàn TKV, Ban Thanh tra - Pháp chế, Ban KSNB, Ban Bảo vệ TKV trong công tác KTGS và kỷ luật đảng. Phối hợp với Ban Kiểm tra - Pháp chế, KSNB, Bảo vệ hoàn thành 09 cuộc KTGS đối với 19 lượt đơn vị trực thuộc Đảng ủy TQN trong các lĩnh vực: quản lý tài nguyên than, khoáng sản, ranh giới mỏ; công tác môi trường; mua sắm, quản lý vật tư; thuê ngoài; sửa chữa tài sản cố định; công tác đầu tư, xây dựng, lao động tiền lương….

Kết quả 03 năm qua (từ năm 2021-2023) UBKT Đảng ủy TQN đã hoàn thành 03 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên, tăng 3,3 lần so với chỉ tiêu Nghị quyết 01 đề ra; hoàn thành 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng đối với 20 tổ chức đảng cấp dưới; 06 cuộc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; 06 cuộc giám sát chuyên đề đối với 20 tổ chức đảng cấp dưới và 03 đảng viên, 28 cuộc giám sát thường xuyên đối với 53 lượt tổ chức đảng…

Hằng năm, cấp ủy xây dựng chương trình KTGS và đã thực hiện hoàn thành chương trình đề ra; 3 năm qua (từ năm 2021 - 2023) cấp ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở đã hoàn thành 235 cuộc KTGS chuyên đề, tăng 5,5% số cuộc KTGS so với cùng kỳ 3 năm (từ năm 2016 - 2018) nhiệm kỳ 2015 - 2020…

Nhiệm vụ thời gian tới, Đảng uỷ TQN tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy TQN với UBKT Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy TKV, Công đoàn TKV, với một số cấp ủy địa phương liên quan đến trật tự than và một số lĩnh vực. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Thực hiện tốt quy trình KTGS, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở theo Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương và Quyết định số 873-QĐ/TU, ngày 13/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ninh…

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát Đ/c Hà Hải Dương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật của đảng của Đảng bộ TQN

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Hải Dương, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, công tác chỉ đạo, cũng như kết quả thực hiện công tác KTGS, thi hành kỷ luật của đảng của Đảng bộ TQN. Nhiệm vụ thời gian tới, thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, đề nghị Đảng uỷ TQN chủ động xây dựng chương trình KTGS hằng năm phù hợp với thực tế; KTGS tổ chức đảng gắn với người đứng đầu về trách nhiệm nêu gương, ban hành các văn bản chỉ đạo; chú trọng KTGS các đơn vị có biểu hiện mất đoàn kết, có dấu hiệu vi phạm; tăng cường KTGS theo chuyên đề; xử lý, kỷ luật nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa, “tự sửa, tự soi”, hạn chế mắc vi phạm, khuyết điểm…

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sátĐ/c Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận và chỉ đạo, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN nhấn mạnh, công tác KTGS và thi hành kỷ luật của đảng có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Do vậy, thời gian tới, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng trong đơn vị về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS, kỷ luật của Đảng; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định, kết luận, hướng dẫn, quyết định của Trung ương về công tác KTGS. Nhận diện những hạn chế, khuyết điểm trong 03 năm qua để chỉ đạo khắc phục, không để tái diễn trong những năm tiếp theo. Thường xuyên chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT đảng ủy; các quy định về công tác giám sát, phân công nhiệm vụ giám sát đối với BCH, ban thường vụ, UBKT đảng ủy; quy định về công tác KTGS công tác cán bộ…, Chỉ đạo hoàn thành toàn diện Chương trình KTGS hằng năm đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch đề ra. Tăng cường chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những hạn chế, tồn tại theo thông báo kết luận KTGS của các đoàn kiểm tra, giám sát cấp trên đối với đơn vị…

Đảng uỷ Than Quảng Ninh: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát

Đ/c Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ TQN quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị

Cũng tại hội nghị, đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ TQN đã quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ-TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Bài viết khác

Các đơn vị thành viên