18:21 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Thứ Ba, ngày 19/12/2023

Sáng ngày 16/12/2023, các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khu vực Quảng Ninh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua phần mềm MSTeam.

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức, kết nối 12 đơn vị vùng Quảng Ninh với 48 điểm cầu và hơn 4.500 cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Trực tiếp truyền giảng tại hội nghị là GS, TS. Tạ Ngọc Tấn - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIIIQuang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính hội trường Văn phòng I Công ty Tuyển than Cửa Ông

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tại điểm cầu Chi bộ Phân xưởng Ô tô 1

Tham dự hội nghị tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, điểm cầu Hội trường Văn phòng I Công ty có 286 đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành, UBKT Đảng uỷ, thành viên các BPGV của Đảng ủy Công ty; BTV các tổ chức đoàn thể; cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy TKV; Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch CĐBP, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội CCB các đơn vị, cán bộ, đảng viên các đơn vị thuộc Công ty. Những cán bộ, đảng viên còn lại trong Đảng bộ Công ty được nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết trực tuyến qua phần mềm MSTeam của 17 điểm cầu tại các Chi bộ trong toàn Công ty.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIIICán bộ, đảng viên Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 1 học tập, quán triệt, nghiên cứu nghị quyết

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIIITại điểm cầu Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 3 học tập nghị quyết

Tham gia tại điểm cầu Công ty Than Quang Hanh - TKV có trên 600 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty tham dự tại 5 điểm cầu trực tuyến của Công ty. Hội nghị được kết nối với điểm cầu chính tại Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIIICán bộ, đảng viên Công ty Than Quang Hanh tham dự hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu của Công ty

Tại hội nghị, các đại biểu đã được GS, TS. Tạ Ngọc Tấn truyền đạt các chuyên đề về: “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; cuối cùng là chuyên đề về "Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới" và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết. Trên cơ sở đó, cấp ủy Chi bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tại Chi bộ; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cụ thể, thiết thực và hiệu quả.

Các đơn vị thành viên