20:07 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025
Thứ Tư, ngày 20/12/2023

Ngày 16/12, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025 theo công văn số 5999/TKV-TCNS, ngày 07/12/2023 của TKV cho trên 3.000 CBCNV - NLĐ trong toàn Công ty. Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Văn phòng I - Công ty có các đồng chí Lãnh đạo Công ty, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn, Chủ tịch Hội CCB các đơn vị cùng 1.500 CBCNV đi ca 1 dự hội nghị trực tuyến qua phần mềm MSTeam.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025

Thực hiện Chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) "Từ tài nguyên khoáng sản và nguồn nhân lực đi lên giàu mạnh", ngày 27/10/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1263/QĐ-TTg, ngày 27/10/2023 v/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã quán triệt, triển khai tới toàn thể CBCNV dự hội nghị toàn văn Quyết định 1263/QĐ-TTg, ngày của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025 và Quyết định số 2118/QĐ-TKV, ngày 07/12/2023 v/v Ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp doanh nghiệp theo Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2025; để người lao động hiểu rõ hơn, thống nhất và đồng lòng.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025Đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phổ biến, quán triệt tại hội nghị

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động để TKV trở thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động; phát triển phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng mới; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, trong giai đoạn đến năm 2025, TKV tiếp tục tập trung kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà TKV có lợi thế về công nghệ sản xuất, kết cấu hạ tầng, bí quyết công nghệ, nhân lực và thị trường, mở rộng kinh doanh những lĩnh vực dịch vụ tạo ra giá trị gia tăng cao... Từng bước tiến tới liên thông 03 phân ngành kinh doanh chính của TKV là Than - Điện - Luyện kim. Trong đó, tập trung phát triển các mỏ hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao, liên thông các mỏ lộ thiên, hầm lò thành các mỏ có công suất lớn. Đặc biệt, TKV phấn đấu tổng doanh thu toàn Tập đoàn giai đoạn đến năm 2025 đạt 853.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn giai đoạn đến năm 2025 đạt 108.161 tỷ đồng.

Lộ trình thực hiện những năm tiếp theo, TKV phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại TKV và các đơn vị thành viên TKV đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Đến năm 2025, có mô hình tổ chức tinh gọn, có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triến kinh tế - xã hội của đất nước. Đến năm 2025, Công ty mẹ - TKV tiếp tục nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối tuyệt đối tại các công ty con thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của TKV (công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện và vật liệu nổ công nghiệp) phù hợp với theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Khôi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của Công ty đẩy mạnh quán triệt, tuyên truyền Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025 tới toàn thể người lao động trong Công ty trong 3 ca ngày 16/12/2023 để CBCNV Công ty hiểu rõ hơn, thống nhất và đồng lòng với đề án cơ cấu lại TKV và Công ty; Đi trước trong việc đẩy mạnh công nghệ số hóa, ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và quản lý; tiếp tục đầu tư hệ thống tự động hóa tại các đơn vị và lựa chọn công nghệ cơ giới hóa thiết bị phù hợp trong lĩnh vực: Vận tải, sàng tuyển chế biến, bốc rót và nghiệp vụ quản lý với phương châm “Phát triển bền vững dựa trên khoa học và công nghệ”.

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025 Tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Văn phòng I - Công ty có các đồng chí Lãnh đạo Công ty, các đơn vị trực thuộc cùng hơn 1.500 CBCNV

Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của những người thợ mỏ, Tập đoàn nói chung và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV nói riêng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp linh hoạt theo mô hình “sản xuất và thương mại than”, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII đã đề ra, xây dựng Công ty và TKV phát triển bền vững.

Các đơn vị thành viên