01:22 ICTThứ Năm, 22/02/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3 và các Quy định, Quyết định của Trung ương
Thứ Năm, ngày 26/08/2021

Ngày 25/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3; Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 230 điểm cầu.

Cán bộ chủ chốt của Đảng ủy TQN và các chi, đảng bộ trực thuộc dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh (Hạ Long)

Dự tại điểm cầu Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh… Đảng bộ TQN tổ chức cho cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ trực thuộc tham dự hội nghị tại 03 điểm cầu Hạ Long, Cẩm Phả và Miền Tây (Quảng Ninh). Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy TQN dự và chỉ đạo tại điểm cầu Hạ Long.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp quán triệt Kết luận Hội nghị Trung ương 3 với các nội dung trọng tâm là tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025. Đây là nội dung quan trọng để Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 là bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, trên cơ sở tăng cường, củng cố ổn định kinh tế vĩ mô bền vững, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đất nước; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân của 5 năm 2016-2020, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thực hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế. Bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

Kế hoạch này cũng đặt ra 23 chỉ tiêu và các giải pháp trọng tâm để thực hiện, như: Vừa tập trung thực hiện "mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; khẩn trương ban hành các quy hoạch theo quy định, làm cơ sở cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh hơn nữa phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và tăng cường kiểm tra, giám sát; phát triển nền kinh tế số, xã hội số…

Về Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025, quan điểm chỉ đạo là huy động tổng thể các nguồn lực, trong đó nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài, quyết định kết hợp chặt chẽ, hiệu quả với nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá…

 Đối với Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, quan điểm là đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiện đại, tập trung cho 3 đột phá chiến lược; bảo đảm cơ cấu đầu tư hài hoà, hợp lý, hiệu quả giữa các vùng, miền, vừa gia tăng động lực tăng trưởng, vừa bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp chênh lệch vùng miền và khoảng cách giàu nghèo…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ninh 5 năm 2021-2025. Trong đó nêu rõ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 10.000 USD. Hằng năm, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về Chỉ số PCI, PAR Index, SIPAS, PAPI…

Các đại biểu dự hội nghị cũng được Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Ban Dân vận Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW; Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của BCH Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu sau hội nghị học tập, quán triệt, các Đảng bộ trực thuộc phải tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các Kết luận, Quy định, Quyết định của Trung ương tới cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền phù hợp với các nội dung văn bản của Trung ương, của tỉnh và lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm sát với thực tiễn của địa phương, của ngành, đơn vị để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hiệu quả.

Các đơn vị thành viên