18:50 ICTThứ Ba, 25/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
TND: 20.11.2019, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Thứ Tư, ngày 20/11/2019

Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TND của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin như sau:

  • 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2019
  • 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/11/2019
  • 3. Lý do và mục đích:
  • * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian họp: 20/12/2019

- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Nội dung họp: Trình phê duyệt tại Đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả thẩm định giá do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY lập, số: 2019/UHY-BCTĐG ngày 22/10/2019 xác định giá trị doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tại thời điểm 30/06/2019;

+ Thông qua phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin số 852B/2019/BVSC-TV do Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) lập ngày 23/10/2019;

- Nội dung họp: + Thông qua hợp đồng hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin;
+ Thông qua dự thảo điều lệ công ty sau hợp nhất;

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định để tiến hành hợp nhất Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin;
- Nội dung họp: + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các đơn vị thành viên