10:33 ICTThứ Hai, 20/05/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty XD mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin: Thông báo mời chào giá mua sắm vật tư
Thứ Năm, ngày 17/03/2016

-Tên Bên mời chào giá: Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin

-Tên đơn hàng:

            +Mua sắm vật tư khung cốt giếng đứng (01RR/2016)

            +Mua sắm vật tư neo khung cốt giếng (02RR/2016)

-Số hiệu đơn hàng:

            +Gói 01RR/2016

            +Gói 02RR/2016

-Thời gian phát hành Hồ sơ mời chào giá: từ ngày 21/3/2016 đến 15h30' ngày 23/3/2016

-Địa điểm phát hành Hồ sơ mời chào giá: Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin.

            Địa chỉ: Số 804, Khu 7B, P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, T Quảng Ninh

-Địa chỉ nhận Hồ sơ chào giá: Phòng Kế hoạch đầu tư - Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin.

            Địa chỉ: Số 804, Khu 7B, P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, T Quảng Ninh

-Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 9h00 ngày 24/3/2016 tại Hội trường tầng 3 - Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin; Địa chỉ: Số 804, Khu 7B, P. Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, T Quảng Ninh

Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 1 - Vinacomin kính mời đại diện của các nhà cung cấp nộp Hồ sơ chào giá tới tham dự lễ mơ Hồ sơ chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Bài viết khác

Các đơn vị thành viên