22:25 ICTThứ Ba, 25/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty than Mạo Khê: Gói thầu mua sắm cột, xà thuỷ lực
Thứ Tư, ngày 09/03/2016

  1. Tên gói thầu: Mua sắm cột, xà thủy lực.

- Loại gói thầu:

Xây lắp

Mua sắm

 

 

Phí tư vấn

Hỗn hợp

 

- Giá gói thầu (sau thuế): 3.585.175.000 đồng

Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi lăm ngàn đồng.

- Nội dung chính của gói thầu:

+ Cung cấp cột chống thủy lực DW22 kèm theo van 3 tác dụng: 1.057 cột

              + Cung cấp xà khớp thủy lực HDJB-1000 kèm theo nêm, xích: 300 bộ.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng.

  1. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất Công ty than Mạo Khê -TKV.
  2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  3. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
  4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ, ngày 15 tháng 3 năm 2016 đến trước 15 giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).
  5. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng Kế hoạch - Công ty than Mạo Khê-TKV

Địa chỉ: Khu Dân Chủ – phường Mạo Khê –TX. Đông Triều – tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3.871240                        Fax: 033.3.871375

  1. Giá bán 01 bộ HSYC có thuế: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).
  2. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

Hình thức đảm bảo: Đặt cọc tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng trong nước.

  1. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2016.
  2. Thời điểm mở thầu: 15 giờ, ngày 22 tháng 3 năm 2016.

 

Bài viết khác

Các đơn vị thành viên