12:11 ICTThứ Tư, 29/05/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông
Thứ Hai, ngày 08/04/2024

Với bề dầy truyền thống 64 năm xây dựng phát triển và thành tích 04 năm liên tục được Đảng ủy TKV tặng giấy khen "Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV hôm nay đang nỗ lực phấn đấu không ngừng trong lao động sản xuất, lan tỏa và góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 3 thi đua trong lao động sản xuất 

Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa ÔngCán bộ, đảng viên, người lao động PX Tuyển than 3 phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

Với nhiệm vụ tiếp nhận các nguồn than từ các mỏ đưa về cùng với các nguồn sản phẩm khác trong công nghệ tuyển than, từ các đơn vị trong cùng dây chuyền sản xuất, để hợp lý hóa các khâu trong toàn Công ty, Phân xưởng Tuyển than 3 là khâu cuối cùng tạo ra nguồn sản phẩm cám 6b.1 phục vụ Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả. Với kế hoạch hàng năm Công ty giao cho đơn vị trên 2 triệu tấn than sạch thành phẩm, đảm bảo khối lượng, chất lượng, năm 2023, sản xuất của Công ty nói chung và Phân xưởng Tuyển than 3 nói riêng gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo Công ty, Chi bộ Phân xưởng Tuyển than 3 đã tập trung chỉ đạo các ca đội, các tổ chức quần chúng trong đơn vị thực hiện nhất quán theo 1 nguyên tắc “Bám sát kế hoạch từng ngày - tìm nguyên nhân ngay - để đưa ra giải pháp”. Cùng với đó, tập trung phối kết hợp với các tổ chức trong đơn vị, các ca đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, các nội quy quy chế mới của TKV, của Công ty về tình hình sản xuất từng thời điểm của Công ty và đơn vị để người lao động hiểu rõ các chủ trương, từ đó có kế hoạch hành động cụ thể.

 Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua”, trong thời gian qua, Chi bộ PX Tuyển than 3 đã chủ động đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động CBCNV tích cực tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Chi bộ đã thích ứng với công nghệ chuyển đổi số, áp dụng vào trong phần mềm nhật lệnh sản xuất, quản lý nhân sự,  công văn, vật tư… Toàn phân xưởng có 18 sáng kiến, đạt 200% kế hoạch giao, được Giám đốc và Công ty khen thưởng.

Nhiều đơn vị đã đạt nhiều kỷ lục về sản lượng, cụ thể: 92 ca đạt năng suất >3.000 tấn/ca; 21 ngày đạt năng suất > 9.000 tấn/ngày; ca kỷ lục đạt 4.203 tấn; ngày kỷ lục đạt 11.350 tấn; tháng kỷ lục đạt 230.578 tấn. Chỉ tiêu sản xuất năm 2023 đạt được: Than vào sàng đạt  2.117.700 = 103,3%; Than sạch sàng đạt 2.092.600 tấn = 102,05%..., Phân xưởng bố trí đủ việc làm cho người lao động, đảm bảo tiền lương bình quân đạt trên 12 triệu đồng/tháng.

Bằng những giải pháp phù hợp trong thực hiện nhiệm vụ, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, PX Tuyển than 3 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong nhiều năm liền, Phân xưởng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, có trên 14 người đạt CSTĐ cấp cơ sở, 05 người đạt CSTĐ cấp Tập đoàn và 01 người đạt CSTĐ Ủy ban QLVNN. Trong nhiều năm, Phân xưởng đạt danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", xứng đáng là một trong những đơn vị sản xuất chính của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV.

Chi bộ Phân xưởng Vận tải - Chi bộ "bốn tốt"

Xác định rõ mục tiêu xây dựng “chi bộ 4 tốt” nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, trong năm qua Chi bộ Phân xưởng Vận tải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo việc xây dựng “chi bộ 4 tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt và cán bộ, đảng viên tốt), tập trung chủ yếu vào những việc làm cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt chuyên đề Chi bộ PX Vận tải

Phân xưởng Vận tải là đơn vị trong dây chuyền sản xuất chính của Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV, có nhiệm vụ tổ chức kéo than của các mỏ vùng Cẩm Phả, tiếp nhận than nhập khẩu, than chuyển vùng để cấp cho các nhà máy sàng tuyển và đưa than về các kho đống phục vụ tiêu thụ theo kế hoạch của Công ty. Với số lượng cán bộ, đảng viên đông nhất trong Công ty (114 đảng viên), trong thời gian qua, Chi bộ đã luôn đoàn kết, thống nhất trong hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên…, thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD hằng năm được giao. Đời sống CBCNV giữ được ổn định, thu nhập bình quân đạt trên 12,5 triệu đồng/người/tháng. Nội bộ đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ. Các tổ chức trong hệ thống chính trị đơn vị thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện mô hình “Chi bộ bốn tốt”, Chi bộ phân xưởng Vận tải đã cụ thể hoá các nội dung thành tiêu chí, tiêu chuẩn và đăng ký phấn đấu hàng năm, sát với nhiệm vụ cụ thể của Chi bộ và mỗi đảng viên với phương châm “thiết thực, hiệu quả, vững chắc”; đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong nhiều năm liền, Chi bộ Phân xưởng Vận tải đều đạt danh hiệu Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; 5 năm, toàn Chi bộ có 70 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 570 lượt đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Chi bộ Phân xưởng Cơ khí học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phân xưởng Cơ khí được giao nhiệm vụ chủ yếu sửa chữa trung tu các thiết bị cơ điện trong dây chuyền công nghệ sàng tuyển, bốc rót tiêu thụ than, sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, đột xuất duy trì thiết bị làm việc ổn định..., đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty. Phát huy tinh thần làm chủ, tự chủ của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân cùng với sự phấn đấu, tinh thần trách nhiệm lao động sáng tạo trong sản xuất và công tác, tập thể CBCNV phân xưởng luôn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao từ 2 đến 4 ca sản xuất, đồng thời đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và thiết bị. Nhờ áp dụng công nghệ hiện đại vào làm việc nên việc sửa chữa, thiết bị tại đơn vị được thuận lợi hơn trước. Chú trọng sử dụng hợp lý vật tư, thiết bị, không để thất thoát, lãng phí. Tiết kiệm điện năng, hạn chế thiết bị vận hành không tải hoặc non tải, tận dụng vật tư cũ phục hồi dùng lại để giảm dùng vật tư mới giá trị cao.

Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông

Chi bộ Phân xưởng Cơ khí học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bên cạnh đó, Chi bộ luôn chú trọng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực bằng các biện pháp đào tạo lại, đào tạo kèm cặp truyền nghề tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng tay nghề cho thợ sửa chữa, đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty. Trong nhiều năm qua, phân xưởng tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sôi nổi, thiết thực, hiệu quả như: Thi đua lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD, xây dựng kế hoạch sản xuất đi đôi với kế hoạch an toàn, có nghị quyết phân định trách nhiệm và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân về công tác ATVSLĐ, lập biện pháp thi công biện pháp an toàn cho từng công trình, công việc đảm bảo an toàn cho người và thiết bị..., Thường xuyên chú trọng rèn luyện công nhân nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, đảm nhận những công trình việc khó; các công trình phân x­­ưởng đảm nhận đều hoàn thành tốt, đảm bảo chất lư­ợng an toàn, đạt và vư­ợt tiến độ. Tiêu biểu như các công trình "Trung tu hệ sàng 103-104; 203-204; 303-304 phân xưởng Tuyển than 2"; "Trung tu hệ thống máy lọc ép tăng áp phân xưởng Lọc sấy than"…, Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sâu rộng, trong nhiều năm qua, CBCN đã phát huy tổng cộng 80/60 sáng kiến, giá trị làm lợi ước đạt 1,125 tỷ đồng. Phân xưởng có từ 88% - 90% CBCNV lao động tiên tiến, 41 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 06 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp TKV, 05 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Ủy ban QLVNN. Nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như đồng chí: Nguyễn Hồng Anh; Lại Đức Duy, Hoàng Thị Hồng, Nguyễn Xuân Đài…

Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa ÔngĐảng uỷ Công ty trao giấy khen cho 04 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Với những thành tích xuất đã đạt được, phân xưởng và Chi bộ nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được các cấp khen thưởng. Từ năm 2019 đến 2023 đều được Đảng bộ Công ty tuyên dương khen thưởng và 03 năm liền là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Những thành quả đạt được đó là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác xây dựng Chi bộ phân xưởng Cơ khí ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đơn vị thành viên