11:24 ICTThứ Tư, 29/05/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Thứ Hai, ngày 08/04/2024

Vừa qua, Đảng uỷ Công ty than Mạo Khê - TKV đã tổ chức Hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngĐảng ủy Công ty than Mạo Khê sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty. Đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị. Với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các chi bộ, đảng viên, người lao động về truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng; khẳng định vai trò, sứ mệnh của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và những thành tựu vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng..., Tại hội nghị, thay mặt Ban thường vụ, đồng chí Bùi Xuân Hải - Phó Bí thư Đảng ủy đã triển khai kế hoạch đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, trong đó tập trung vào các nội dung: Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối giải phóng dân tộc, khơi dậy, nhân lên sức mạnh của cả dân tộc, giành thắng lợi trong cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1945), thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1930-1945); Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước tiếp tục sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; Đảng ta lãnh đạo xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước và tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Những giá trị truyền thống cách mạng cần phát huy. Việc nghiên cứu thông điệp bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về đường lối cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Quá trình 17 năm xây dựng (11/4/2007-11/4/2024), lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với các Đảng ủy Tập đoàn, Tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thành tựu 30 năm xây dựng và phát triển của TKV 10/10 (1994-2024) nói chung và 17 năm thành lập, phát triển của Đảng bộ TKV 25/5 (2007-2024); 70 năm khôi phục và phát triển Công ty than Mạo Khê (15/11/1954 - 15/11/2024). Tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Việc triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các đồng chí trong Ban chấp hành tổ chức triển khai phổ biến tới các chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Công ty được thấm nhuần chủ trương, những nội dung chỉ đạo của Đảng để mỗi đảng viên xây dựng cho mình lý chí, tư tưởng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu của Đảng. Việc tuyên truyền được triển khai bằng các hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa, sự đoàn kết, đồng thuận của cả hệ thống chính trị trong toàn Công ty.

Các đơn vị thành viên