21:28 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024
Thứ Năm, ngày 28/03/2024

Ngày 28/3/2024, Đảng ủy Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024. Đồng chí Ngô Hoàng Ngân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn và đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV Khuất Mạnh Thắng trình bày báo cáo kết quả công tác quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

Theo báo cáo kết quả công tác quý I năm 2024, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành các nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kết luận… để triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2024.  Theo đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn ổn định, đồng thuận; công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được triển khai kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể; đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024 với mục tiêu “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong quý II.2024

Triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân đề nghị tăng cường quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong đó sớm ban hành Nghị quyết lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của TKV trong các quy hoạch Quốc gia về năng lượng và khoáng sản của Chính phủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; rà soát bổ sung cấp ủy các cấp để chuẩn bị nhân sự và các điều kiện tiến tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất… Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí đề nghị Hội đồng Thành viên, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn tập trung điều hành linh hoạt để thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2024 đề ra; trong đó chú trọng đảm bảo cung cấp đủ than cho sản xuất điện, thực hiện công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường; tập trung các điều kiện để triển khai khởi công các công trình, dự án mới…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh quý II và 6 tháng cuối năm 2024

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TKV mở rộng sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV trình bày báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tập đoàn đã lồng ghép tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33 NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Bài viết khác

Các đơn vị thành viên