21:31 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Thứ Hai, ngày 25/03/2024

Ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty, 04 năm liền được Đảng ủy TKV tặng giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công ty được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban QLVNN, TKV; đơn vị được tôn vinh là “Doanh nghiệp vì người lao động”... Năm 2023, Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2021-2022.

Từ một phân xưởng của mỏ Cẩm Phả, được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 1960, Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV có nhiệm vụ chủ yếu vận tải than mỏ, nhận than chuyển vùng, than nhập khẩu về sàng tuyển, chế biến ra các loại than thương phẩm, phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu qua cảng Cẩm Phả. Hằng năm, trên 40% sản lượng than chất lượng cao của Tập đoàn TKV được sàng tuyển tại đây; sản lượng bình quân đạt từ 12-14 triệu tấn/năm. Hiện nay, toàn Đảng bộ Công ty có 834 đảng viên ở 21 Chi bộ; với 21 Công đoàn bộ phận; 13 Chi đoàn (437 đoàn viên); Hội CCB có 13 Chi hội (150 hội viên).

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” được lan toả sâu rộng, thầm nhuần đến CB, CNLĐ

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Công ty đã lãnh chỉ đạo cụ thể hóa và đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết chuyên đề gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể.

Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong Công ty đã triển khai cụ thể hoá nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với việc thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khoá XI, khoá XII và Kết luận số 21-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khoá XIII phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, các cá nhân viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ quản lý hằng năm.

Để lan tỏa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng thấm sâu, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, Đảng uỷ Công ty thường xuyên lãnh chỉ đạo đổi mới hình thức quán triệt, tuyên truyền (như trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, đưa vào các kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề…). Đảng uỷ Công ty đã mời các Giáo sư, Tiến sỹ đầu ngành của Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương về nói chuyện và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương như GS. Hoàng Chí Bảo, GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, PGS, TS. Nguyễn Viết Thông...

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” tại các buổi giao ca nhận lệnh sản xuất tại Phân xưởng Vận tải

Thông qua những hình thức quán triệt linh hoạt, các nội dung chuyên đề về học tập Bác đã đi vào đời sống thực tế, lan toả sâu rộng trong toàn Đảng bộ Công ty, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động về giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó cụ thể hoá phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Đảng uỷ Công ty chỉ đạo bộ phận truyền thông mở chuyên mục về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội các đoàn thể quần chúng các cấp trên mạng nội bộ và Đài truyền thanh Công ty.

 Đảng ủy Công ty thường xuyên lồng ghép sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong các hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đảng hằng quý, 6 tháng và tổng kết năm. Với kết quả đạt được và tại các hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Công ty đã có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Đảng ủy Công ty đã biểu dương, khen thưởng 206 lượt tập thể và 167 lượt cá nhân xuất sắc; khen thưởng 78 tác phẩm và 05 cá nhân tiêu biểu tham gia giải “Búa liềm vàng” cấp Công ty năm 2022, 2023.

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Lan tỏa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các buổi sinh hoạt chuyên đề”

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, phối hợp tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua theo chỉ đạo của các cấp; tuyên truyền, vận động CBCNV thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định, quy chế của TKV và Công ty; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện tốt công tác An toàn - An ninh; tổ chức thăm, tặng quà gia đình CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, TNLĐ; khen thưởng công nhân tiêu biểu xuất sắc, thợ bậc cao, bàn tay vàng..., Phối hợp chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tham gia giám sát thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023 trong các hội nghị, sinh hoạt định kỳ hằng tháng; tham gia góp ý xây dựng Đảng và thực hiện  tốt quy chế phối hợp với các tổ chức.

Ghi nhận những nỗ lực phấn đấu của cơ sở, từ năm 2020 đến nay Đảng bộ Công ty liên tục 04 năm liền được Đảng ủy TKV tặng giấy khen Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng ủy TKV tặng giấy khen đơn vị tiêu biểu trong công tác Tuyên giáo và tham gia giải “Búa liềm vàng” Khối DNTW năm 2022, 2023. Vinh dự và tự hào, năm 2023, Công đoàn Công ty được Chủ tịch nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2021-2022; Công ty được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Ủy ban QLVNN; Cờ dẫn đầu TKV trong phong trào thi đua phối hợp kinh doanh, “Doanh nghiệp vì người lao động”,... Các tổ chức đoàn thể Công ty được đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, “Trong sạch vững mạnh xuất sắc”và được tặng thưởng cờ, bằng khen, giấy khen của các cấp...

Đảng bộ Công ty Tuyển than Cửa Ông - đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”Công đoàn Công ty vinh dự được Chủ tịch nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng tập thể tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2021-2022

Từ những nền tảng, kết quả đạt được và tích lũy những bài học kinh nghiệm, bằng sự nỗ lực, quyết tâm, cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty không ngừng đổi mới sáng tạo, tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XXXII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty hôm nay mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vững vàng vượt mọi khó khăn, vươn tới những tầm cao mới cùng toàn Đảng hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, phát triển.

Các đơn vị thành viên