20:40 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Than Mạo Khê học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII
Thứ Sáu, ngày 22/12/2023

Thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, ngày 13/12 vừa qua, Đảng ủy Công ty than Mạo Khê - TKV đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đảng ủy Than Mạo Khê học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIIIĐảng ủy than Mạo Khê học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Phó giám đốc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng phòng xây dựng Đảng, Trưởng ban Công đoàn Công ty; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư phụ trách chi bộ; Quyền Quản đốc phân xưởng. Đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Than Mạo Khê học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy Công ty và đồng chí Bùi Xuân Hải - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đã trực tiếp truyền đạt nội dung cơ bản các Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Đảng ủy Than Mạo Khê học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Đ/c Nguyễn Văn Tuân - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cty phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Văn Tuân đã yêu cầu các chi bộ tổ chức quán triệt, nghiên cứu, học tập và tuyên truyền nội dung của các Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại các đơn vị và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết để thực hiện.

Các đơn vị thành viên