11:09 ICTThứ Hai, 20/05/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn Than Đèo Nai hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh”
Thứ Ba, ngày 26/03/2024

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Mỏ than Đèo Nai 30/3 (1959-2024), ngày Môi trường thế giới 5/6, thực hiện phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch” trong TKV, phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ”, thực hiện chỉ đạo của Công đoàn TKV, sáng ngày 23/3, Công đoàn Than Đèo Nai đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bẩy xanh”, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cắt tỉa cây xanh.

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Đăng Hưng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí Chủ tịch công đoàn bộ phận và Trưởng, phó Tiểu ban nữ công, đoàn viên Công đoàn các đơn vị.

Công đoàn Than Đèo Nai hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh” Công đoàn Than Đèo Nai hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh”

Trong đợt hưởng ứng này, Công đoàn Công ty đã tổ chức dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh tại tại Vườn cây trục 27 - Trạm Bảo vệ số 1 Công ty, bến xe Phân xưởng Ô tô.

Việc tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chăm sóc cắt tỉa cây xanh hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bẩy xanh”, ngày Môi trường thế giới 5/6 nhằm vận động đoàn viên công đoàn, người lao động nêu cao ý thức tự giác, thường xuyên trong việc thực hiện, xây dựng khuôn viên, cảnh quan nhà điều hành, nhà xưởng, các khu vực bến xe công nhân, công viên trong khai trường mỏ, các công trình phúc lợi… “Sạch đẹp - Văn minh”, môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, đảm bảo an toàn, thân thiện.

Công đoàn Than Đèo Nai hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh” Cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh”

Trong dịp này, các Công đoàn bộ phận cũng thường xuyên thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng, tổ chức phát động tổng vệ sinh với chủ đề “Ngày thứ bẩy xanh” định kỳ vào ngày thứ bẩy của tuần cuối tháng do Công đoàn chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị tổ chức dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thu dọn vệ sinh khu vực nhà điều hành, nhà xưởng…, chăm sóc, trồng bổ sung cây xanh, thảm cỏ, vệ sinh các khu vực nhà để xe, nhà ăn tập thể và các vị trí sinh hoạt cộng đồng trong phạm vi đơn vị quản lý.

Công đoàn Than Đèo Nai hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh”

Công đoàn Than Đèo Nai hưởng ứng phong trào thi đua “Ngày thứ bảy xanh” Cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh…, xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”

Phong trào thi đua “Ngày thứ bẩy xanh” góp phần làm cho môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”; nhà xưởng, công trình phúc lợi đảm bảo an toàn, thân thiện, và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động để cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các đơn vị thành viên