10:23 ICTThứ Hai, 20/05/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công đoàn Than Quang Hanh sát cánh cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ SXKD
Thứ Tư, ngày 02/11/2011

Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011, Công đoàn Công ty than Quang Hanh đã chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng và triển khai các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ SXKD có hiệu quả. Điều kiện làm việc của CBCN không ngừng được cải thiện, thu nhập của người lao động ổn định đạt bình quân 7.692.000 đ/người/tháng. Công tác đời sống luôn được chăm lo cải thiện, mức ăn của CN KTHL tăng từ 32.000đ lên 45.000 đ/người/ngày. Ngoài ra các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng quy định. Từ đầu

Phối hợp trong công tác quản lý, quản trị, Công đoàn đã chỉ đạo các công đoàn bộ phận, thực hiện tốt công tác quản trị chi phí, các yếu tố chi phí được kiểm soát, đặc biệt là quản lý chất lượng sản phẩm, nâng cao giá trị doanh thu. Công tác AT- BHLĐ được đặc biệt trú trọng, đến nay đã hoàn thành việc huấn luyện định kỳ năm 2011 cho CNVC - LĐ theo ngành nghề. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt 46 tiêu chí về Mỏ sạch - Mỏ an toàn - Mỏ năng suất cao với phương châm: “An toàn là thứ nhất, sản xuất là thứ hai” gắn với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển bền vững”. Nhiều hoạt động có chiều sâu đã được phối hợp tổ chức như lễ phát động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về AT- VSLĐ lần thứ 13 - năm 2011; tháng công nhân (tháng 5/2011), tháng cao điểm về an toàn do công đoàn quản lý (tháng 7 năm 2011); chiến dịch thi đua lao động sản xuất 120 ngày đêm quyết thắng - năm 2011...

Tham gia đảm nhận các công trình thi đua để giải quyết các khâu yếu việc khó, Công đoàn Công ty đã chủ động đề xuất với chuyên môn đăng ký nhiều công trình thi đua cho các công đoàn bộ phận đảm nhận, đặc biệt công trình “Hệ thống vận tải than liên tục từ mặt bằng +20 cụm vỉa 4, 5, 6 về nhà sàng trung tâm” đã được Công đoàn TKV gắn biển công trình chào mừng 15 năm thành lập Công đoàn Than Khoáng sản Việt nam (1/7/1996 – 1/7/2011). Ngoài nhiệm vụ SXKD Công đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động văn hoá  thể thao trong CNVC - LĐ như các giải thể thao nội bộ và trong tập đoàn, tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng trong công ty, hội thi nữ công duyên dáng, hội thi AT- VSV giỏi năm 2011…Đồng thời tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền vận động CBCN - LĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy trình kỹ thuật an toàn; tất cả vì mục tiêu: đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Các đơn vị thành viên