01:21 ICTThứ Năm, 22/02/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng ủy Công ty than Mông Dương: Học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị Khóa XIII
Thứ Ba, ngày 22/06/2021

Chiều ngày 21/6, Đảng ủy Công ty CP than Mông Dương Vinacomin tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 –CT/TW và chuyên đề toàn khóa-chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Quang cảnh hội nghị

Theo nội dung kế hoạch học tập số 484-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty, trong thời gian tới đây, các chi bộ sẽ triển khai kế hoạch học tập Kết luận số 01-KL/TW trong tháng 6/2021. Các tổ chức đoàn thể cũng sẽ xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tới toàn thể các đoàn viên, hội viên trong tháng 7/2021.

Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hôi XIII của Đảng. Thực hiện hoạt động tuyên truyền kết luận 01-KL/TW một cách nghiêm túc, khoa học, thiết thực, hiệu quả sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, sâu rộng của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt này trong toàn thể cán bộ, đảng viên Công ty CP than Mông Dương.

Các đơn vị thành viên