02:05 ICTThứ Năm, 22/02/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Than Quảng Ninh: Gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động
Thứ Hai, ngày 08/03/2021

Đảng bộ Than Quảng Ninh hiện có 40 chi, đảng bộ cơ sở, 904 chi bộ trực thuộc với gần 19.000 đảng viên. Để đảm bảo bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian qua, Đảng ủy Than Quảng Ninh quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đổi mới, sắp xếp bộ máy.

Đảng bộ Than Quảng Ninh: Gọn bộ máy, tăng hiệu quả hoạt động

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh, Phó Tổng Giám đốc TKV trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Công ty Than Dương Huy - TKV

Tháng 5/2020, Công ty CP Than Cao Sơn - Vinacomin và Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin chính thức hợp nhất thành Công ty CP Than Cao Sơn - TKV. Đảng bộ Công ty sau hợp nhất đã tinh giảm 15 đầu mối chi bộ phòng, ban và 2 đầu mối chi bộ phân xưởng.

Sau hợp nhất, thực hiện chỉ đạo của Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng ủy Công ty CP Than Cao Sơn - TKV đã nhanh chóng ổn định từ bộ máy tổ chức; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của công nhân lao động, tuyên truyền về chủ trương tái cơ cấu, hợp nhất để tạo sự đồng thuận cao. Công ty cũng nhanh chóng xây dựng quy chế, quy định, nội quy mới, điều hành sản xuất thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch; ổn định tư tưởng, việc làm, đời sống của người lao động. Các chi bộ, phòng, phân xưởng phân công, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên, cá nhân.

Đến nay, Công ty đã duy trì ổn định hoạt động sản xuất cũng như tư tưởng, việc làm cho người lao động. Năm 2020, các chỉ tiêu của Công ty đã được hoàn thành đúng theo yêu cầu, trong khi hầu hết các chỉ tiêu của doanh nghiệp thời điểm chưa hợp nhất không đạt kế hoạch. Cụ thể, sản lượng than khai thác tăng 2,3% so với kế hoạch; than tiêu thụ tăng 13,6%; doanh thu bán than tăng 13,5%; lợi nhuận đạt 68 tỷ đồng, gần gấp 3 so với kế hoạch; tiền lương bình quân của người lao động đạt 12,1 triệu đồng/tháng.

Đảng bộ Than Quảng Ninh khen thưởng 11 đảng bộ cơ sở và đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020

Để có được kết quả đó, ngay khi bắt đầu triển khai, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn quyết liệt chỉ đạo thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Than và thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”.

Trong quá trình thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp tổ chức, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở làm tốt công tác tư tưởng, công tác dân vận để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao từ chủ trương đến tổ chức thực hiện, tạo sức mạnh tổng hợp của các đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn đồng bộ mô hình tổ chức đảng, tổ chức công đoàn theo Điều lệ quy định, phù hợp điều kiện đặc thù, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp sau tái cơ cấu; chăm lo, có chính sách đối với cán bộ diện tái cơ cấu và thực hiện có lộ trình đối với một số cán bộ. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng, minh bạch trong công tác cán bộ, dân chủ trong việc lựa chọn cán bộ có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để giao nhiệm vụ, nên tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên người lao động đến nay ổn định, không để xảy ra đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cùng với thực hiện sắp xếp lại tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng phòng/quản đốc ở những đơn vị có đủ điều kiện, để đảm bảo cơ cấu bộ máy gọn nhẹ, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh có 904 chi bộ thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời trưởng phòng/quản đốc, đạt 99,7%.

Đảng bộ cũng quyết liệt xây dựng và thực hiện mô hình chi bộ đồng nhất với mô hình đơn vị phòng, ban, phân xưởng cơ quan chuyên môn, hạn chế tối đa mô hình chi bộ ghép. Đến nay, Đảng bộ đã giải thể 144/144 chi bộ ghép; chỉ đạo thành lập chi bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng theo đơn vị hành chính. Qua thực hiện, chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ nét, góp phần quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm ở đơn vị.

Thời gian tới, Đảng bộ Than Quảng Ninh tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn quyết liệt thực hiện tái cơ cấu các đơn vị, đảm bảo tinh gọn bộ máy và biên chế. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình tổ chức đảng phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh các đơn vị, phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp; tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng mô hình chi bộ đồng nhất với mô hình phòng ban, công trường, phân xưởng; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng phòng/quản đốc; bí thư cấp ủy cơ sở đồng thời là giám đốc đơn vị khi có đủ điều kiện.

Các đơn vị thành viên