18:28 ICTThứ Hai, 15/04/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022
Thứ Tư, ngày 19/10/2022

Chiều ngày 14/10, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Đảng uỷ TQN tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh có đồng chí Vũ Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ TQN; các đồng chí Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, BCH, UBKT Đảng uỷ TQN; Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT, cán bộ phụ trach công tác kiểm tra các Chi, Đảng bộ trực thuộc…

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ đã phổ biến, quán triệt tới các Đảng bộ cấp huyện, thị xã, thành phố và Đảng bộ trực thuộc các quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; việc triển khai lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát ở các Đảng bộ, các cơ sở. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát trong quý IV năm 2022 nhằm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh ở các địa phương, doanh nghiệp.

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022

Quang cảnh hội nghị điểm cầu Đảng bộ TQN tại Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh

Hội nghị cũng quán triệt, triệt khai văn bản 971 của Tỉnh uỷ về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đưa các quy định, kết luận, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương như Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 vào thực tiễn…

Các đại biểu đại diện các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ đã tham gia các nội dung về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; việc hướng dẫn, hỗ trợ các chi, đảng bộ trực thuộc để thực hiện đạt hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cần cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không đúng với Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Việc tích hợp các nội dung tương đồng trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, tránh chồng chéo, trùng lặp để đạt hiệu quả cao, hướng dẫn cơ sở các nội dung kiểm tra, giám sát, nhất là các nội dung thực hiện hằng năm…

Các đơn vị thành viên