15:31 ICTThứ Tư, 19/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty Than Uông Bí về triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch
Thứ Sáu, ngày 09/06/2023

Ngày 08/6, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã đi kiểm tra hiện trường và làm việc với Công ty Than Uông Bí - TKV về tình hình SXKD và triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch. Cùng đi và dự làm việc có Thành viên HĐTV Vũ Thành Lâm; Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ; các Ban TN, ĐT, KCM, Văn phòng Tập đoàn.

Theo báo cáo của Giám đốc Công ty Than Uông Bí - TKV Phạm Hồng Thái, kế hoạch năm 2023 Công ty sản xuất 2,5 triệu tấn than nguyên khai; đào lò 30.100m; than tiêu thụ 2,295 triệu tấn…, Hiện, Công ty bố trí 21 phân xưởng đào lò và khai thác; số lò chợ khai thác là 18 (trong đó có 01 lò chợ CGH đồng bộ hạng nhẹ; 01 lò chợ CGH sử dụng tổ hợp giàn chống 2ANSH…). Công ty đã đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất, đầu tư hệ thống CGH đào lò than, đào lò đá và CGH khai thác. Kết quả 5 tháng đầu năm 2023, Công ty sản xuất đạt hơn 1,1 triệu tấn than; đào lò 13.536m; tiêu thụ 1,085 triệu tấn; tiền lương bình quân đạt hơn 19,2 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến 6 tháng đầu năm, than nguyên khai sản xuất đạt hơn 1,3 triệu tấn, đạt 52% KH năm; đào lò 16.306m, đạt 54,17% KH năm; tiêu thụ hơn 1,3 triệu tấn, đạt 57,27% KH năm…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty Than Uông Bí về triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải chủ trì làm việc với Công ty Than Uông Bí

Công ty đang sản xuất tại 05 khu mỏ với sản lượng kế hoạch kỹ thuật năm 2023 là 2,5 triệu tấn than. Tuy nhiên, trong năm 2023-2024, Công ty sẽ kết thúc 02 dự án do hết trữ lượng khai thác dẫn tới sản lượng sẽ giảm còn 1,9 triệu tấn/năm nếu không có dự án mới. Do vậy, Công ty cần thiết phải triển khai đầu tư các dự án mỏ mới, đặc biệt là Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch công suất 450.000 tấn/năm đã được TKV thông qua và đang thực hiện công tác chuẩn bị, triển khai để đưa vào khai thác.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty Than Uông Bí về triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Giám đốc Công ty Than Uông Bí - TKV Phạm Hồng Thái báo cáo kết quả SXKD và triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Tại buổi làm việc, các Ban chuyên môn và lãnh đạo Tập đoàn đã tham gia các nội dung liên quan đến triển khai dự án như giải quyết các thủ tục đầu tư, đánh giá tác động môi trường, về công nghệ khai thác, thiết bị vận chuyển trong hầm lò, tuyến đường điện, vị trí bãi thải, cửa lò thông giáo +12/V21, công tác GPMB…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty Than Uông Bí về triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, các nội dung liên quan để sớm đưa dự án vào khai thác

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải làm việc với Công ty Than Uông Bí về triển khai Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải và lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra hiện trường mặt bằng của Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch

Sau khi kiểm tra hiện trường tại MBCN dự án, báo cáo của đơn vị về tình hình SXKD, triển khai dự án và các ý kiến tham gia, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đánh giá cao nỗ lực của Than Uông Bí trong sản xuất 5 tháng đầu năm, là một trong các đơn vị sản xuất hầm lò đạt kết quả cao và dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm đạt 52% KH năm trở lên, việc làm và tiền lương của CNLĐ đảm bảo. Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị Than Uông Bí tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và đảm bảo thu nhập của CNLĐ. Về Dự án khai thác hầm lò khu Tân Yên - Mỏ Đông Tràng Bạch là rất cần thiết để đảm bảo duy trì cho sản xuất cũng như việc làm của người lao động. Do vậy, Công ty cần tập trung triển khai thực hiện công tác chuẩn bị, các nội dung liên quan để sớm đưa dự án vào khai thác. Các Ban chuyên môn Tập đoàn cùng với Công ty, đơn vị tư vấn làm tốt công tác chuẩn bị, lập luận khoa học để báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tiến độ đề ra và sớm để khởi công dự án theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Các đơn vị thành viên