19:19 ICTThứ Ba, 25/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Hà Tu sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II/2024
Thứ Sáu, ngày 05/04/2024

Chiều ngày 03/4, Công ty CP Than Hà Tu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động SXKD tháng 3, quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II/2024; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Trong quý I /2024, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, triển khai và ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tổ chức quán triệt kịp thời  nghị quyết của các cấp ủy Đảng; dư luận xã hội được kiểm soát; tư tưởng của CBĐV-NLĐ ổn định; công tác an toàn, an ninh trật tự cơ bản được giữ vững. Thực hiện nhiệm vụ SXKD, Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp tổ chức sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu chính  quý I/ 2024.

Than Hà Tu sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II/2024

Toàn cảnh hội nghị

Nhiệm vụ tháng 4 và quý I/2024, đồng chí Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy Công ty đề nghị các chi bộ, cơ quan chuyên môn, các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên; tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt; tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và bài viết "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh” của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Cấp ủy các chi bộ chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, thông qua sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng.

Than Hà Tu sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II/2024

Đ/c Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng ủy Công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với hoạt động SXKD, với mục tiêu khai thác tối thiểu 1,7 triệu tấn than trong 6 tháng đầu năm 2024, tháng 3 Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty đã phát động, triển khai Chiến dịch thi đua 120 ngày đêm. Ngay tháng đầu triển khai Chiến dịch, Công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như: Tốc độ xuống sâu nhanh, trong khi công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc dẫn đến diện khai thác không mở rộng được không gian, nhiều vị trí tụt lở mất an toàn, Công ty phải vừa khai thác vừa tập trung cải tạo tầng bè khai thác, triển khai các công trình PCMB với mục tiêu hoàn thành trước 20/4...

Than Hà Tu sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II/2024

Đ/c Nguyễn Quang Quảng - Q. Giám đốc Công ty quán triệt, triển khai kế hoạch tháng 4, quý II/2024

Với tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm" của người thợ mỏ, phát huy sức mạnh tập thể, đoàn kết và phương châm thực hiện “Việc hôm nay không để ngày mai”, “Tất cả phục vụ sản xuất”, huy động cả hệ thống chính trị toàn Công ty cùng vào cuộc. Qua đó, Công ty ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được sau tháng đầu của chiến dịch phát động thi đua, các chỉ tiêu kế hoạch đều hoàn thành, và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, cụ thể: Đất đá CBSX thực hiện ước đạt 6.200/4.500 ngàn m3, bằng 137,8% kế hoạch tháng; lũy kế 03 tháng đạt 13.529/44.000 m3, bằng 30,7% kế hoạch năm. Than NK khai thác thực hiện ước đạt 405/400 ngàn tấn, bằng 101,3% kế hoạch tháng; Lũy kế 03 tháng đạt 921/2.700 ngàn tấn, bằng 34,1% kế hoạch năm. Than tiêu thụ thực hiện đạt 307,5/285,1 ngàn tấn, bằng 107,9% kế hoạch tháng; Lũy kế 03 tháng đạt 756,8/2.700 ngàn tấn, bằng 27,8% kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đạt 12,9/11,6 trđ/ng-th, bằng 110,5% kế hoạch TKV, bằng 98,4% phương án điều hành.

Bên cạnh đó, thực hiện Tiêu chí Môi trường “Sáng - Xanh - Sạch”, đảm bảo môi trường vệ sinh, Đoàn TN và Ban nữ công Công ty đã phát động thi đua, tổ chức các hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, giải quyết những điểm nóng còn tồn tại, nhằm xây dựng hình ảnh, uy tín của Công ty về bảo vệ môi trường, tạo đột biến về nhận thức và là tiền đề để thực hiện tháng tiếp theo.

Than Hà Tu sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II/2024

Các tổ xe, máy tập trung sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Chiến dịch thi đua 120 ngày đêm

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD 6 tháng đầu năm 2024, việc điều hành đẩy mạnh sản xuất trong tháng 4/2024 rất quan trọng để tạo tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm, trong đó than nguyên khai khai thác thực hiện đạt tối thiểu 63% kế hoạch năm. Q. Giám đốc Công ty Nguyễn Quang Quảng yêu cầu các bộ phận tập trung điều hành sản xuất quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 4: Đất đá CBSX: 5.000.000 m3, Than NKKT: 400.000 tấn; Than tiêu thụ: 245.600 tấn..., hoàn thành tiến độ hạ moong xuống mức -180m trước thời điểm 30/6/2024. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị bám sát mục tiêu, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Tập đoàn, chủ động, linh hoạt tập trung đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực hiện có của Công ty, động viên tinh thần người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao nhất nhằm tăng năng suất lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua 120 ngày đêm xuống moong, tạo tiền đề cho việc phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Than Hà Tu sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, Quý II/2024

Sôi động khí thế thi đua sản xuất Chiến dịch thi đua 120 ngày đêm năm 2024

Các đơn vị thành viên