01:36 ICTThứ Bảy, 02/03/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Kho vận Đá Bạc: Phát huy vai trò mạng lưới an toàn vệ sinh viên
Thứ Hai, ngày 05/12/2022

Vai trò của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) được phát huy hiệu quả, đó là một trong những giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo An toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty Kho vận Đá Bạc

Xác định đội ngũ ATVSV là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, Công đoàn Công ty đã rất quan tâm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới ATVSV; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng và phương pháp hoạt động.

Hiện nay, Công ty có 47 ATVSV hoạt động ở 10 phòng ban, phân xưởng, đây là lực lượng tiêu biểu được các tổ, đội tín nhiệm bầu lên. Hoạt động mạng lưới ATVSV gắn liền với công việc, nhiệm vụ tại hiện trường sản xuất của các đơn vị. Tính từ năm 2017-2022 số ATVSV đã có 2.546 kiến nghị về các mặt công tác như kỹ thuật an toàn, điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…, Công ty đã trả phụ cấp  tổng số tiền 538,3 triệu đồng.

Kho vận Đá Bạc: Phát huy vai trò mạng lưới an toàn vệ sinh viên

Công tác tập huấn nghiệp vụ kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đội ngũ ATVSV luôn được Công ty quan tâm thực hiện

Nhờ hoạt động tích cực của mạng lưới ATVSV, nhiều ý kiến, kiến nghị đã được người sử dụng lao động kịp thời điều chỉnh nên góp phần không nhỏ ngăn chặn, giảm thiểu, hạn chế các sự cố mất an toàn trong quá trình sản xuất.

Hàng năm, mạng lưới ATVSV được kiện toàn một lần, xây dựng quy chế hoạt động cụ thể. Đội ngũ ATVSV được sinh hoạt hàng tháng để kiểm điểm đánh giá tình hình hoạt động của từng an toàn viên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đội ngũ ATVSV nhằm nâng cao hơn trình độ, trách nhiệm của những hạt nhân tuyên truyền đảm bảo ATVSLĐ.

5 năm qua, phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” được triển khai có hiệu quả, toàn Công ty có 334 sáng kiến được Hội đồng xét duyệt sáng kiến Công ty công nhận với số tiền làm lợi hàng tỷ đồng. Hưởng ứng chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, toàn Công ty có 115 sáng kiến tham gia; Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực, vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” Công ty có 173 sáng kiến của CNVCLĐ được Hội đồng xét duyệt sáng kiến công nhận, được áp dụng trong sản xuất, điều đó có sự đóng góp rất lớn của các ATVSV trong Công ty.

Ông Bùi Đức Xuân, Trưởng phòng AT-BHLĐ Công ty, cho biết: Lãnh đạo Công ty rất quan tâm đến đội ngũ ATVSV, đây là lực lượng trực tiếp giám sát công tác ATVSLĐ tại các hiện trường sản xuất. Để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho ATVSV, hàng năm mạng lưới ATVSV đều được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động; do đó trình độ, kỹ năng của ATVSV được củng cố và nâng lên. Các chế độ được thực hiện theo đúng quy định, được động viên khích lệ, chính vì vậy ATVSV là người luôn gương mẫu, tự giác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoạt động tích cực, hiệu quả; góp phần đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị thành viên