23:01 ICTThứ Hai, 15/04/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị tọa đàm chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam
Thứ Ba, ngày 15/11/2022

Nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Công ty than Mạo Khê đã tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề “Chào mừng ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công ty cùng đại diện các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Công ty chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tiến hành ôn lại truyền thống Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 9/11, đồng thời đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Công ty trong thời gian qua.

Hội nghị tọa đàm chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam

Công ty than Mạo Khê tổ chức hội nghị tọa đàm nhân ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Hàng năm, thực hiện kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật của Công ty đã kịp thời ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát các văn bản quản lý nội bộ để chỉnh sửa, bổ sung nội dung cho phù hợp với các quy chế, quy định của TKV và đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành, dưới nhiều hình thức như: qua hệ thống loa truyền thanh Công ty với chuyên mục “Ngày pháp luật” được phát vào ngày thứ sáu của tuần cuối tháng; tuyên truyền bằng hình ảnh tại nhà giao ca các phân xưởng; xây dựng, quản lý, cập nhật khai thác “Tủ sách pháp luật” tại thư viện của Công ty; Giới thiệu các văn bản pháp luật thông qua mạng Mis nội bộ Công ty…

Năm 2022, với các khẩu hiệu: “Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; “ Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật”, Công ty đã tập trung tuyên truyền Luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của Công ty như: Luật sửa đổi bổ sung; Bộ luật lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng..., tuyên truyền các quy định pháp luật về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; các quy định quản lý nội bộ của TKV.

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến, ban hành các văn bản pháp luật liên quan đến đời sống, chế độ chính sách đối với người lao động…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tuân đã nêu rõ vai trò, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai trong thời gian tới như: từng bước kiện toàn, giao nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Công ty; thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời những kiến thức mới; có kế hoạch trang bị kiến thức cơ bản trong công tác quản trị rủi ro; kịp thời tuyên truyền tới người lao động những nội quy, quy chế, quy định của các cấp và của Công ty trên cơ sở giúp cho CNVCLĐ trong Công ty hiểu và thực thi theo đúng pháp luật.

Đây là hoạt động thiết thực của Công ty nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho CBCN trong Công ty, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi người về vai trò của luật pháp trong đời sống.

Các đơn vị thành viên