20:25 ICTThứ Hai, 24/06/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững
Thứ Sáu, ngày 29/04/2022

Sáng ngày 28/4, Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông…

Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Báo cáo tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cho biết, năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và tăng cao so với 2020

Tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Theo đó, năm 2021 trong điều kiện khó khăn do tiếp tục ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu tiếp tục có sự biến động, thị trường các sản phẩm cơ khí trong và ngoài ngành vẫn diễn ra cạnh tranh gay gắt, song Công ty đã đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với các khách hàng, tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 và tăng cao so với năm 2020. Cụ thể: Doanh thu đạt trên 2.070 tỷ đồng, đạt 142,2% kế hoạch năm, đạt 138% so với cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất đạt 580,542 tỷ đồng, đạt 119,2% kế hoạch năm, đạt 107,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 12,721 tỷ đồng, đạt 115,64% kế hoạch; tiền lương bình quân đạt trên 10,2 triệu đồng/người/tháng, đạt 115,03% kế hoạch; cổ tức 13%, đạt 130% kế hoạch…, Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, công tác kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiến độ sửa chữa, chế tạo thiết bị, sản phẩm cơ khí đáp ứng cho khách hàng; tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng tự động hóa, tin học hóa trong hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2035, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới, đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng số 70 sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 5 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất…

Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Quang cảnh tại đại hội

Năm 2022, với mục tiêu tổng quát “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, Công ty đề ra mục tiêu điều hành là: Tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững…, với các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu 1.568 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 1.600 tỷ đồng; giá trị sản xuất 495,963 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 500 tỷ đồng; lợi nhuận 12 tỷ đồng; tiền lương bình quân 9,141 triệu đồng/người/tháng; cổ tức lớn hơn hoặc bằng 10%, bảo toàn và phát triển vốn...

Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì thảo luận

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua các báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021; Nghị quyết đại hội…

Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN: Nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN năm 2022

Các đơn vị thành viên