22:56 ICTThứ Hai, 15/04/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nhiệt huyết của tuổi trẻ Nhiệt điện Đông Triều
Chủ nhật, ngày 05/11/2023

Tuổi trẻ Nhiệt điện Đông Triều luôn đóng vai trò lực lượng xung kích, nòng cốt không chỉ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành 2 tổ máy công suất 2x220MW mà còn trong các hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của Công ty. Trong nhiều năm qua, các Đoàn viên thanh niên luôn nỗ lực phát huy tính “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Giáo dục chính trị tư tưởng

Văn kiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng đã xác định “Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời nhấn mạnh “Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta.

Hiểu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Đoàn thanh niên Công ty nhiệt điện Đông Triều đã tham mưu, phối hợp với lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong Công ty tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn các cấp tới từng cán bộ đoàn viên, coi môi trường thanh niên là trường học giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Thông qua nhiều hình thức đa dạng, sinh động, nội dung sâu sắc, từng bước đưa chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, truyền thống Cách mạng... đến với các đoàn viên, thanh niên. Những năm qua, tình hình tư tưởng của các Đoàn viên luôn ổn định, an tâm công tác, không có dấu hiệu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chống lại các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ các tổ chức, cá nhân, chống phá Đảng, Nhà nước. 100% đoàn viên chủ động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống Hồ Chí Minh, gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đăng ký nội dung và phấn đấu thực hiện hàng năm. 

Nâng cao tay nghề, đổi mới tư duy và sáng tạo

Thực hiện phương châm: “Đào tạo con người theo hướng có đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm công dân, xã hội; có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc, ngoại ngữ, công nghệ thông tin, công nghệ số, tư duy sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đoàn thanh niên Công ty đã tích cực vận động đoàn viên thanh niên thúc đẩy tinh thần tự học, cả về trình độ chuyên môn và ngoại ngữ qua đó để nâng cao tay nghề vận hành. Đổi mới tư duy, sáng tạo vào nhiều hoạt động như: Ứng dụng tốt phần mềm Infor EAM vào quản lý thiết bị giúp cập nhật tình hình thiết bị được liên tục, khoa học; mỗi thiết bị sẽ có lịch sử vận hành, khiếm khuyết... cũng như kế hoạch vệ sinh tra dầu mỡ, bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, kịp thời qua đó giúp nâng cao tuổi thọ các thiết bị đảm bảo dây truyền làm việc được liên tục đạt hiệu quả và năng suất cao nhất… Đoàn Thanh niên phối hợp với Công đoàn phát động đoàn viên thanh niên trong Công ty hưởng ứng, tham gia chương trình ‘‘01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19” giai đoạn 2 từ ngày 01/01/2023 đến 01/9/2023. Cụ thể nổi bật có các sáng kiến như: Đoàn viên Phan Ngọc Nguyên thuộc Phân xưởng Sửa chữa có sáng kiến chế tạo và cải tiến thanh chống mài mòn máng dẫn cho băng tải than C3A xuống C2A; đoàn viên Phạm Trung Thanh thuộc Phòng Kỹ thuật an toàn có sáng kiến lắp đặt thiết bị giám sát độ kín bình ngưng;…  Qua đó phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong Công ty trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua, học tập, nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để nâng cao tăng năng suất lao động.

Chung tay vì một xã hội phát triển

Đại dịch Covid 19 làm ảnh hưởng nặng nề tới đời sống toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Nhưng với sự quan tâm kịp thời của Đảng ủy Công ty và Đoàn thanh niên cùng với những món quà tuy nhỏ nhưng ý nghĩa đã tạo niềm vui động lực giúp cho người lao động yên tâm công tác sản xuất, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ Nhiệt điện Đông Triều

Đại diện ĐTN tặng quà cho những ĐVTN gặp khó khăn và ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 nhân dịp Tết nguyên đán 2022

Hưởng ứng thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Và phát huy phong trào trồng cây, trồng rừng góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nhà máy “Sáng – Xanh – Sạch”, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. Đoàn thanh niên đã phối hợp phòng ban trong Công ty thực hiện trồng hơn 1000 cây xanh ngày 09.02.2022 tại khu vực đường bao bãi thải xỉ của công ty góp phần cải tạo sinh thái khu vực quanh nhà máy.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ Nhiệt điện Đông Triều

ĐTN phối hợp cùng các phòng ban trong công ty trồng cây đầu xuân 2022

Hàng năm Đoàn thanh niên phối hợp với công đoàn cùng các phòng ban phân xưởng đều tổ chức cho con em công nhân trong Công ty và con em các xã - phường Bình Khê, Xuân Sơn là nơi địa bàn của Công ty đóng quân. Nhân dịp ngày quốc thế thiếu nhi 1-6, Tết trung thu… Qua đó tăng tính đoàn kết giữa địa phương với Công ty.

Đặc biệt, đoàn thanh niên đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên người lao động trong công ty chung sức giúp đỡ trẻ em nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh văn hóa của người lao động trong công ty, Tổng công ty cũng như trong Tập đoàn than – Khoáng sản Việt Nam tới các địa phương, phát huy truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”.

Nhiệt huyết của tuổi trẻ Nhiệt điện Đông Triều

Chương trình  “Ấm tình mùa đông 2022”

Dưới lá cờ Đảng quang vinh, mỗi đoàn viên thanh niên Công ty Nhiệt điện Đông Triều luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, tự học, tự rèn, phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, kiên quyết khắc phục những yếu kém, củng cố về tổ chức Đoàn. Không ngừng đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn. Tích cực, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, tạo động lực thúc đẩy phong trào thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của Công ty, góp phần xây dựng Công ty Nhiệt điện Đông Triều ngày càng phát triển nhanh và ổn định. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Thi đua, học tập, lao động sáng tạo, tình nguyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” nhằm xây dựng Đoàn vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng.

 

Các đơn vị thành viên