09:39 ICTThứ Hai, 20/05/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
38 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Thứ Ba, ngày 28/06/2022

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, vừa qua 38 chi bộ trong toàn Đảng bộ Công ty than Mạo Khê đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội các đơn vị có đại biểu đại diện Ban chấp hành Đảng bộ Công ty.

38 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Các đại biểu dự Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội các chi bộ diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ, thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy định của Điều lệ Đảng. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 trên tinh thần đánh giá khách quan, nghiêm túc kết quả lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xây dựng và thảo luận những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp lãnh đạo sát với tình hình thực tế của chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã thông qua báo cáo kiểm điểm của chi ủy trong nhiệm kỳ đảm bảo sự lãnh đạo tập trung thống nhất.

38 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Ban Chi uỷ Chi bộ Phân xưởng Khai thác 10, nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội các đơn vị đã tiến hành bầu Ban chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đồng thời bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ dưới hình thức bầu cử thực hiện bằng phiếu kín trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

38 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê Nguyễn Văn Tuân (thứ 3 phải sang) chúc mừng Chi uỷ Chi bộ Phân xưởng Khai thác 12, nhiệm kỳ 2022-2025

Với việc thẳng thắn kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo của chi bộ giai đoạn 2022 - 2025. Đại hội chi bộ là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Đây cũng là dịp để các đơn vị tuyên dương khen thưởng các đảng viên tiêu biểu xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.

38 chi bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Than Mạo Khê Nguyễn Văn Tuân phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ Phân xưởng Khai thác 12

Các đơn vị thành viên