07:15 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy TQN phản ánh công tác kiểm tra giám sát, thanh tra năm 2021
Thứ Ba, ngày 21/12/2021

Vừa qua, tại 3 vùng Hạ Long, Cẩm Phả và Uông Bí - Đông Triều, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức nghe phản ánh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo UBKT Đảng ủy TQN; lãnh đạo Đảng ủy, UBKT các cơ sở Đảng trực thuộc. Đồng chí Lã Tuấn Quỳnh, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN chủ trì hội nghị.

Hội nghị phản ánh công tác KTGS, thanh tra năm 2021 vùng Uông Bí - Đông Triều

Năm 2021, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy TQN đã phối hợp với Ban Thường vụ Đảng ủy TKV chỉ đạo cơ quan UBKT hai đảng bộ phối hợp với Ban Kiểm tra - Pháp chế, ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn xây dựng đồng bộ chương trình KTGS năm 2021 để triển khai thực hiện trong TKV. UBKT Đảng ủy TQN đã tham mưu giúp BTV Đảng ủy TQN ban hành Công văn số 144-CV/ĐU ngày 28/10/2020 chỉ đạo cấp ủy cơ sở xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra năm 2021.

Theo báo cáo của các đơn vị, UBKT Đảng ủy cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy cơ sở xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra năm 2021 và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra; Tham mưu cho cấp ủy triển khai quán triệt các quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật đảng đến các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên; Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức khắc phục những kiến nghị sau cuộc giám sát của BTV Tỉnh ủy, UBKT, Ban Nội chính Tỉnh ủy trong năm 2020, 2021 và các cuộc KTGS của BCH, BTV, UBKT Đảng ủy TQN; đôn đốc các chi bộ thực hiện kiến nghị sau các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy đơn vị. 

Đảng ủy và UBKT các cơ sở Đảng đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy TQN về thực hiện đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS), thanh tra năm 2021 để triển khai thực hiện hiệu quả công tác KTGS, thanh tra. Cụ thể: 39 cấp ủy cơ sở xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra năm 2021 gồm 715 cuộc KTGS chuyên đề. Trong đó BCH, BTV Đảng ủy 60 cuộc; UBKT Đảng ủy 37 cuộc; các chi bộ trực thuộc cơ sở 259 cuộc; cơ quan chuyên môn 108 cuộc thanh kiểm tra; thanh tra nhân dân 55 cuộc; Công đoàn 81 cuộc; Đoàn TN 66 cuộc; hội cựu chiến binh 41 cuộc. Cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở đã thực hiện 19 cuộc KTGS đột xuất, không báo trước đối với 55 tổ chức đảng, đảng viên về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy; việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được; công tác cán bộ…

Cũng trong năm 2021, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TQN đã kiểm tra 162 đảng viên (cấp ủy viên các cấp 114); nội dung kiểm tra chủ yếu: chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện các quy chế quy định quản lý của TKV và đơn vị; công tác AT-VSLĐ; quản lý vật tư; tình hình trật tự than; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí,… Đồng thời, cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ TQN đã kiểm tra 220 tổ chức đảng, nội dung kiểm tra chủ yếu về triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc chấp hành chỉ thị nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tình hình trật tự than; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí,… 

Trong công tác giám sát, năm 2021 cấp ủy các cấp trong Đảng bộ TQN đã giám sát 230 đảng viên (cấp ủy viên các cấp 170); nội dung giám sát chủ yếu: chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện các quy chế quy định quản lý của TKV và đơn vị; công tác AT-VSLĐ; quản lý vật tư; tình hình trật tự than; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí… 

Cấp ủy cơ sở trong Đảng bộ TQN đã giám sát 85 tổ chức đảng, nội dung giám sát chủ yếu về triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; việc chấp hành chỉ thị nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ…

 Tại hội nghị, các đơn vị đã trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác KTGS, thanh tra; công tác KTGS người đứng đầu; KTGS phòng chống tham nhũng; các nội dung liên quan đến xây dựng chương trình KTGS, thanh tra năm 2022…

Phát biểu tại các hội nghị, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TQN Lã Tuấn Quỳnh ghi nhận, biểu dương UBKT và Đảng ủy cơ sở đã nỗ lực, cố gắng thực hiện cơ bản hoàn thành chương trình KTGS, thanh tra năm 2021 trong điều kiện ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị, Đảng ủy, UBKT các cơ sở Đảng bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng, thực hiện đồng bộ, hiệu quả chương trình KTGS, thanh tra năm 2022; đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 08/10/2020 của BCH Đảng bộ TQN; kiểm tra thực hiện các nghị quyết của Đảng, kiểm tra đột xuất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; khắc phục các tồn tại năm 2021, rà soát chương trình KTGS toàn khóa để bổ sung các nội dung; chú trọng KTGS, thanh tra công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ, an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19…

Các đơn vị thành viên