09:01 ICTThứ Năm, 08/12/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra
Thứ Năm, ngày 25/11/2021

Chiều ngày 24/11, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Than Quảng Ninh và UBKT Đảng ủy TKV cùng UBKT Công đoàn TKV, Đoàn TQN, Ban KP, Ban KSNB tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát (KTGS), thanh tra năm 2021, trao đổi xây dựng Chương trình KTGS, thanh tra năm 2022.

Quang cảnh tại hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt các cơ quan, đơn vị, UBKT Đảng ủy Than Quảng Ninh (TQN) đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình KTGS, thanh tra năm 2021. Theo đó, thực hiện kế hoạch phối hợp công tác KTGS, thanh tra giữa UBKT Đảng ủy TQN, UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Công đoàn TKV, Ban Kiểm tra - Pháp chế (KP), Ban Kiểm soát nội bộ (KSNB) Tập đoàn, công tác KTGS, thanh tra tiếp tục đổi mới, đạt hiệu quả. Năm 2021, Đảng ủy TQN đã phối hợp với Đảng ủy TKV xây dựng đồng bộ Chương trình KTGS để triển khai thực hiện trong TKV.

Trong năm 2021 đã thực hiện tổng số 736 cuộc KTGS; trong đó, đối với Đảng ủy TQN, Đảng ủy TKV, Tổng giám đốc, Công đoàn TKV là 21/27 cuộc. Đảng ủy TQN đã tổ chức 11 cuộc kiểm tra đột xuất, không báo trước đối với 30 lượt đơn vị về công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình an ninh trật tự, thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TU của Tỉnh ủy… Đối với các cơ sở trực thuộc hoàn thành 715 cuộc KTGS chuyên đề, trong đó: cấp ủy 56 cuộc KTGS; UBKT đảng ủy 37 cuộc KTGS; Đảng bộ bộ phận 08 cuộc KTGS; Chi bộ trực thuộc cơ sở 259 cuộc KTGS; Cơ quan chuyên môn 109 cuộc kiểm tra…

Sau 04 năm thực hiện Chương trình KTGS, thanh tra giữa Đảng ủy TQN với Đảng ủy, Tổng giám đốc và Công đoàn TKV, các cơ sở trực thuộc thực hiện đồng bộ Chương trình KTGS, thanh tra của cấp ủy, UBKT Đảng ủy, cơ quan chuyên môn và các tổ chức quần chúng. Việc cấp ủy ban hành đồng bộ Chương trình KTGS, thanh tra của cả hệ thống chính trị đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác KTGS, thanh tra trong toàn Đảng bộ đã thu được kết quả tốt, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, không trùng chéo về nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm tra, giám sát; đồng bộ sử dụng kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát có hiệu quả. Điểm nổi bật trong năm 2021 đó là: Đảng ủy Tập đoàn chủ động phối hợp với Đảng ủy TQN kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị về một số lĩnh vực quản lý quan trọng trong công tác thuê ngoài, pha trộn than và công tác cán bộ…

Về chương trình KTGS năm 2022, hội nghị đã thảo luận các nội dung, chương trình KTGS; về nâng cao năng lực, hiệu quả công tác KTGS, thanh tra; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác KTGS, thanh tra tại cơ sở; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ KTGS, thanh tra; phối hợp giải quyết đơn thư; công tác tuyên truyền… Công tác KTGS, thanh tra năm 2022, Đảng ủy TQN thực hiện kiểm tra công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm diện Đảng ủy TQN quản lý; giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy về quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn, nghị quyết của Tỉnh ủy và nghị quyết liên tịch giữa Đảng ủy TKV và Đảng ủy TQN về công tác bảo vệ môi trường; giám sát thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; tích hợp Chương trình KTGS, thanh tra của Đảng ủy, Tổng giám đốc và Công đoàn TKV…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình KTGS, thanh tra năm 2021. Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, có thời điểm làm gián đoạn chương trình, kế hoạch KTGS, thanh tra đã đề ra, song công tác KTGS, thanh tra cơ bản đã hoàn thành tốt các nội dung, góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ của các tổ chức.

Trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng, công tác KTGS, thanh tra ngày càng yêu cầu cao, do vậy Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng đề nghị công tác KTGS, thanh tra cần tập trung thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định. Song song với kiểm tra đối với tập thể, cần kiểm tra, giám sát người đứng đầu về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, đạo đức phẩm chất, lối sống, nêu gương; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên