10:00 ICTThứ Ba, 03/10/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thứ Sáu, ngày 22/10/2021

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị cũng như mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP. Đưa việc học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể đã giúp Đảng ủy Tổng công ty lãnh chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm của đơn vị.

Vừa là động lực, vừa là giải pháp quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2016-2021

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ, vừa là nhu cầu tự thân, vừa là một trong những động lực, giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty giai đoạn 2016-2021; thông qua đó làm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên có những giải pháp đột phá trong tư duy, suy nghĩ và trong hành động, bằng những việc làm cụ thể hàng ngày.

Công tác lãnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm được Đảng ủy Tổng công ty triển khai nghiêm túc, bài bản, bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy TKV. Theo đó, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để chủ động, tích cực triển khai Chỉ thị 05-CT/TW. Việc ban hành đồng bộ, kịp thời hệ thống văn bản lãnh chỉ đạo đã tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ; từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp được nâng lên; lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Trần Hải Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty duy trì tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hàng năm của Chỉ thị 05-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, học tập được Đảng bộ Tổng công ty chỉ đạo chặt chẽ, bài bản; mời các báo cáo viên có năng lực và kinh nghiệm để truyền đạt các nội dung chuyên đề của từng năm; chú trọng quán triệt trong đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm thống nhất nhận thức, hiểu đúng, nắm chắc những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, liên hệ với đơn vị, với bản thân mình để xây dựng kế hoạch và làm theo. Việc tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt.

Song song với việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc cũng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới từng đảng viên, người lao động. Cấp ủy Đảng các cấp trong Tổng công ty tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, người lao động thông qua sinh hoạt chi bộ, các hoạt động giáo dục truyền thống, qua Trang thông tin nội bộ của đơn vị; cùng với đó đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua lao động sản xuất; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội... tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Tổng công ty. Có thể khẳng định, những năm qua, thông qua công tác tuyên truyền đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong Đảng bộ và người lao động Tổng công ty về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Tổng công ty.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW luôn gắn liền với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, trong đó tập trung lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, công tác tái cơ cấu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn cụ thể. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế làm việc, cơ chế quản lý nhất là lĩnh vực tài chính, tài sản công, tài nguyên môi trường, cổ phần hóa doanh nghiệp, thoái vốn nhà nước, quy định, quy chế về công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được quan tâm triển khai kịp thời, đúng quy định. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã thành lập các đoàn kiểm tra do đồng chí Bí thư làm trưởng đoàn với sự tham gia của các đồng chí ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT, các đồng chí UVBCH, Chủ tịch công đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của các công ty con, đơn vị trực thuộc. Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề từng năm; thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty đối với 10 đơn vị về công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; kiểm tra về vai trò lãnh đạo của cấp ủy các đơn vị trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, lấy kết quả học tập, làm theo Bác của cá nhân làm một trong những tiêu chí xem xét bổ nhiệm cán bộ.

Tổng kết lại 5 năm triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ Tổng công ty, có thể khẳng định nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn, tổ chức đoàn thể trong toàn Đảng bộ Tổng công ty được nâng lên và được thực hiện thường xuyên với nhiều cách thức sáng tạo, đi vào thực tiễn, gắn với nhiệm vụ của từng tập thể cấp ủy, từng cá nhân cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương và thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống suy thoái “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh

Bước sang một giai đoạn mới, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV-CTCP đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Tổng công ty phát triển bền vững. Trong quá trình đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt, là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

           Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, triển khai đạt hiệu quả thiết thực chuyên đề toàn khóa Chỉ thị 05-CT/TW nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” cũng như chuyên đề hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty sẽ triển khai nhiều giải pháp, trong đó bám sát Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 453-KH/ĐU, ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy TKV về học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng công ty. Cấp ủy Đảng các cấp trong Tổng công ty cần chủ động, sáng tạo, kiên trì đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chuyên môn và các tổ chức chính trị - xã hội của đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị... của cấp ủy các cấp. Chú trọng, quan tâm phát hiện, biểu dương nhân rộng các điển hình tiêu biểu; đồng thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những hành vi tiêu cực, lợi ích nhóm, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhất là tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW của từng năm bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và tình hình dịch Covid-19.

Hàng năm các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch phải sát thực, đồng thời phải tự giác thực hiện kế hoạch đề ra, cuối năm báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và Chi bộ, coi đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên hàng năm. Cần tích hợp các kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thành một Kế hoạch chung với nội dung rõ ràng, giải pháp cụ thể, khả thi để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát. Trong tổ chức thực hiện đề cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt, trước hết là người đưng đầu gương mẫu, đi đầu trong việc học tập, làm theo Bác để cán bộ, đảng viên, người lao động noi theo.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm, Đảng ủy Tổng công ty xác định rõ khâu đột phá, xây dựng các giải pháp khả thi, các điiều kiện bảo đảm, phân công tổ chức, cá nhân thực hiện; đồng thời phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với người lao động, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

Một trong những giải pháp để nâng cao việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng không thể không kể đến chính là việc tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, kế hoạch hoạt động năm của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hàng năm của mỗi cá nhân, đơn vị.

Có thể nói, giờ đây việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm dần trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, tạo động lực quan trọng để mỗi cá nhân hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025./.

Các đơn vị thành viên