02:21 ICTThứ Bảy, 10/12/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hiệu quả từ thực hiện chuyển đổi số
Thứ Sáu, ngày 22/10/2021

Như chúng ta đã biết chuyển đổi số và kỉ nguyên số đang là xu hướng của thời đại. Cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ tư đã dần đi vào mọi quốc gia, mọi ngóc ngách của đời sống kinh tế, chính trị xã hội và doanh nghiệp. Ngày 3/6/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong diễn biến dịch bệnh Covid-19 vừa qua, việc hướng dẫn, tư vấn từ xa đối với các công việc bảo dưỡng sửa chữa, vận hành đang là xu hướng hiệu quả để không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO. Đó chỉ là một trong số những ví dụ về tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. Vậy chuyển đổi số là gì và tại sao chúng ta phải chuyển đổi số?

Chuyển đổi số được hiểu là quá trình tổng hợp của quá trình số hóa, kết nối và giải pháp thông minh. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có. Kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, giúp tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng mới, thoát bẫy thu nhập trung bình. Xã hội số giúp người dân bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ, đào tạo, tri thức, thu hẹp khoảng cách phát triển, giảm bất bình đẳng. Chuyển đổi số giúp thống nhất thông tin giữa các phòng ban, tăng cường hiệu quả và sáng tạo trong hệ thống quản trị công ty, tối ưu hóa năng suất nhân viên và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình (bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2014) thực hiện dữ liệu cho công tác số hóa ở các mảng tổ chức nhân sự, di biến động cán bộ nhân viên chưa nhiều nên dễ dàng quản lý. Độ tuổi của cán bộ công nhân viên trong Công ty đa phần là thế hệ 8x, 9x nên việc tiếp cận với công nghệ thông tin, thao tác với dữ liệu trên mạng, trên phần mềm là dễ dàng và không mất thời gian phải đào tạo cơ bản. Trong trường hợp phải đào tạo nâng cao trình độ thì nguồn nhân lực của Công ty cũng tiếp thu tốt và dễ dàng làm quen với công việc. Đối với các khâu quản lý vật tư, nguyên nhiên vật liệu đầu vào, sản phẩm đầu ra đã có nền tảng ngay từ đầu là kế thừa phương thức quản lý của nhà thầu EPC để lại nên nội dung dữ liệu hết sức tường minh, rõ ràng. Vì vậy việc số hóa nguồn dữ liệu này với Công ty tốn ít thời và dễ dàng triển khai hơn.

Cán bộ công nhân viên Đảng bộ bộ phận Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình học tập về chuyển đổi số

Bên cạnh đó Công ty cũng có một số khó khăn trong việc triển khai chuyển đổi số. Thứ nhất, việc cập nhật dữ liệu, sự linh hoạt của các hệ thống còn rất hạn chế dẫn tới các tính năng, hiệu quả của các phần mềm chưa được phát huy hết. Thứ hai, chưa thay đổi nhiều về tư duy sử dụng chữ ký số, hệ thống đăng nhập để phê duyệt ở một số lĩnh vực có thể áp dụng. Thứ ba, tích hợp dữ liệu và chuẩn hóa quy trình vẫn còn chưa đồng bộ giữa việc trao đổi dữ liệu của các lĩnh vực, phòng ban và các đơn vị trong công ty. Thứ tư, thói quen số hóa và chuyển đổi số vẫn chưa thực sự được triển khai sâu, rộng và đồng bộ. Thêm nữa, chưa có chủ trương, lộ trình, chính sách số hóa của các đơn vị, lĩnh vực hoặc chưa được đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị phân xưởng/phòng ban với nhau.

Để công tác chuyển đổi số được tiến hành đồng bộ và thống nhất ở các đơn vị, Công ty đề xuất một số nội dung chính cần thực hiện.

Trước tiên là triển khai chuyển đổi số đồng bộ trong toàn Tổng công ty Hóa chất mỏ. Theo đó, chuyển đổi số MICCO là chuyển đổi số trong toàn Tổng công ty và cơ quan điều hành là trung tâm, từ đó xác định lựa chọn một hệ thống nền tảng trung tâm có thể tích hợp các phần mềm đơn lẻ đầu tư sau vào được. Hiện tại Tổng công ty và các đơn vị có khá nhiều phần mềm nhưng việc trao đổi dữ liệu với các hệ thống chưa được nhiều và đồng bộ.

Thưc hiện chuyển từ bản cứng sang bản mềm. Rà soát kỹ toàn bộ các quy định của pháp luật, các cơ quan hành chính, Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hóa chất mỏ -VINACOMIN, các quy định nội bộ hiện nay, phân tích đánh giá những hoạt động nào có thể chuyển từ đang thực hiện trên bản cứng sang trên phần mềm. Ví dụ như trong công tác bảo dưỡng sửa chữa, hệ thống EAM (hệ thống phần mềm quản lý sửa chữa) của Công ty đã được phê duyệt thông qua phân quyền nhưng vẫn phải sử dụng, lưu rất nhiều bản cứng. Theo nghiên cứu của các chuyên gia việc lưu trữ bản cứng trong khoảng 3-5 năm sẽ rất khó vì liên quan tới chất lượng cũng như truy xuất dữ liệu.

Tối ưu việc nhập liệu. Phân tích cấu trúc dữ liệu trên nguyên tắc không nhập liệu 2 lần bất cứ dữ liệu nào, các đơn vị sử dụng chỉ cần kế thừa thông tin trước đó. Ví dụ đã có thông tin nhân viên trong phần mềm quản lý nhân sự thì sẽ không nhập lại trong bất cứ hợp phần mềm công cụ nào khác. Điều này giúp cho dữ liệu có độ tin cậy, thống nhất và tránh mọi sai sót do khâu nhập lại bằng tay.

Triển khai chuẩn hóa các quy trình. Thay quy định phải dùng bản cứng bằng công cụ phê duyệt online kèm xác thực số (như chữ ký số). Chuẩn hóa toàn bộ quy trình bảo dưỡng sửa chữa cụ thể (cho từng đối tượng) để có thể lượng hóa được các tiêu chí đánh giá.

Xây dựng/tích hợp, đồng bộ các hệ thống hiện có. Hiện nay có khá nhiều phần mềm chuyên ngành, nhưng việc kế thừa và giao tiếp cũng còn rất ít, do vậy việc đồng bộ và tích hợp các hệ thống này sẽ giúp tăng năng suất lao động, thống nhất trong Công ty.

Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình đã xác định một số mục tiêu chính trong thực hiện chuyển đối số.

Trước khi bắt tay vào các giải pháp chuyển đổi số cụ thể, cấp lãnh đạo, quản lý Công ty cùng nhau bàn bạc để đưa ra một kế hoạch chi tiết nhất bao gồm: mục tiêu của chuyển đổi số, những việc cần làm, thời gian thực hiện cho mỗi công việc, thời gian hoàn thành dự kiến… Công ty cần làm rõ lộ trình chuyển đổi số, ít nhất tới năm 2025 phải cơ bản hoàn thành việc số hóa hầu hết các dữ liệu, ở hầu hết các lĩnh vực.

Chiến lược cụ thể đối với công tác chuyển đổi số tại Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình là hoàn thiện hoặc kế thừa các phần mềm, dữ liệu đã được số hóa tại các mảng như bảo trì bảo dưỡng (phần mềm info EAM), kế toán (phần mềm FAST), an toàn (phần mềm quản lý an toàn) để khai thác tối đa hiệu quả, để CBCNV quen với cái đã có sẵn trước khi triển khai các lĩnh vực khác như: công tác sản xuất, xuất hàng, quản lý vật tư, đào tạo…

Về số hóa, Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình phải từng bước bổ sung hoàn thiện các dữ liệu về quy trình sản xuất, tài liệu đã ban hành trong lĩnh vực an toàn, sửa chữa bảo dưỡng; bên cạnh những nguồn dữ liệu đã có sẵn như vật tư, giấy phép làm việc, nhân lực.

Nhân lực chủ chốt của quy trình chuyển đổi số phải là những thành viên quản lý cấp cao, có vị thế và tầm ảnh hưởng nhất định để chịu trách nhiệm chính. Bên cạnh đó đội ngũ nhập liệu, số hóa các dữ liệu phải đủ trình độ, phân loại được dữ liệu và đồng bộ dữ liệu ở tất cả các phòng ban đơn vị. Đối với các phòng ban chuyên môn có tính chất công việc đặc thù như phòng Kỹ thuật công nghệ, phòng Cơ điện, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm KCS cần có sự đánh giá đặc biệt để chắt lọc các dữ liệu sẽ thực hiện số hóa.

Đầu tư công nghệ là bước nên làm cuối cùng hoặc nếu không phải làm đồng thời với bước số hóa. Nếu các bước lập kế hoạch, chiến lược và số hóa chưa được thực hiện thì việc đầu tư công nghệ lại trở thành lạc lõng và không hiệu quả khi không có dữ liệu lõi bên trong.

Với những lợi ích chuyển đổi số mang lại, Đảng bộ bộ phận Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình cùng toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên quyết tâm xây dựng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra góp phần vào công cuộc chuyển đổi số của Tổng công ty CN Hóa chất mỏ và Tập đoàn TKV.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên