08:02 ICTThứ Hai, 02/10/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đảng bộ Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Khẳng định vai trò lãnh chỉ đạo toàn diện
Thứ Sáu, ngày 22/10/2021

Đảng bộ Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ là một trong những Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Viện Khoa học Công nghệ Mỏ với hơn 40 đảng viên, sinh hoạt ở 04 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng ủy Công ty đã luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Viện KHCN Mỏ và Đảng uỷ Tập đoàn, căn cứ tình hình thực tế để đề ra các giải pháp lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện đẩy nhanh tiến độ các công trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác thị trường, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

Đặc biệt, năm 2021, hoạt động SXKD của Công ty đã có nhiều khởi sắc: thị trường được mở rộng, uy tín với khách hàng được nâng lên và có được sự tín nhiệm trở lại của một số khách hàng cũ. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục đạt được nhiều thành tích, tình hình tư tưởng chính trị, việc làm của người lao động ổn định, văn hóa doanh nghiệp tiếp tục được gìn giữ và phát huy.

Thí nghiệm hiệu chuẩn thiết bị điện tại Nhà máy tuyến quặng bauxite Tân Rai

Đảng ủy Công ty đã chú trọng công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và người lao động về những khó khăn, thuận lợi, mục tiêu, nhiệm vụ SXKD; những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước cũng như của Tập đoàn TKV và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ, tạo sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đảng uỷ Công ty đã lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị đề ra; tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề cho cán bộ, đảng viên để nắm vững, học tập và triển khai thực hiện hiệu quả; tổ chức các buổi sinh hoạt dã ngoại về nguồn cho toàn thể đảng viên nhằm giúp đảng viên hiểu sâu về Đảng CSVN, về lịch sử của dân tộc, chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt theo đúng điều lệ Đảng…

Trong công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy Công ty Khuyến khích các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường khối đoàn kết trong đơn vị. Các tổ chức đoàn thể cũng chủ động tham mưu với lãnh đạo Công ty, triển khai ký Nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên về việc thực hiện công tác an toàn - VSLĐ, giới thiệu các đoàn viên Công đoàn, đoàn viên Thanh niên ưu tú tham gia lớp học nhận thức về Đảng; tổ chức các hoạt động phong trào thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của Tập đoàn, Viện và Công ty. Các hoạt động phong trào Đoàn thanh niên, Công đoàn, nữ công được duy trì, phát triển và thu hút được sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và người lao động...

Đảng bộ Công ty CP Phát triển Công nghệ và Thiết bị Mỏ: Khẳng định vai trò lãnh chỉ đạo toàn diện

Đại hội đồng Cổ đông bất thường - Công ty CP Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ năm 2021

Công ty luôn căn cứ tình hình thực tế, bám sát điều lệ hoạt động và tổ chức thành công các kỳ Đại hội đồng Cổ Đông thường niên, Hội nghị tổng kết hoạt SXKD và Hội nghị người lao động hằng năm. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng, là cơ sở, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo thực hiện xong đề án tái cơ cấu, sắp xếp hợp lý lao động giai đoạn 2017-2020 và lập quy hoạch cán bộ kế cận toàn Công ty giai đoạn 2020-2025 trình cấp trên phê duyệt.

Trong năm 2020 và năm 2021, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, Đảng ủy Công ty và cấp ủy các chi bộ đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tập trung kiểm tra, động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên bình tĩnh, nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Tư tưởng cán bộ, đảng viên và công nhân viên Công ty luôn ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Công ty.

Phát huy truyền thống và chủ động, linh hoạt với nhiều giải pháp, Đảng ủy Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ & Thiết bị Mỏ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động, tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

Các đơn vị thành viên