20:24 ICTChủ nhật, 24/09/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Vàng Danh: Khen thưởng 05 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2021
Thứ Hai, ngày 08/11/2021

Ngay từ những ngày đầu tháng 11 năm 2021, lãnh đạo Công ty CP than Vàng Danh đã tổ chức khen thưởng 05 đơn vị hoàn thành sớm và vượt mức kế hoạch năm 2021 tại nhà giao ca các phân xưởng.

Lãnh đạo Công ty khen thưởng Phân xưởng KT 11 hoàn thành sớm và vượt mức kế hoạch giao

Đó là các phân xưởng KT1, KT7, KT11, KT12, KT 15. Cụ thể: tính đến ngày 05/11, Phân xưởng KT1 thực hiện khấu than đạt 189.500/184.900 tấn, bằng 102,5% kế hoạch giao. Sản xuất bằng công nghệ khấu ngang nghiêng, buồng và ZRY, Phân xưởng KT7 thực hiện khấu than đạt 151.500/146.200 tấn, bằng 103,6% kế hoạch giao. Phân xưởng KT11 thực hiện khấu than đạt 598.569/457.800 tấn, bằng 130,7% kế hoạch giao. Phân xưởng KT12 thực hiện khấu than đạt 204.846/200.400 tấn, bằng 102,2% kế hoạch giao. Phân xưởng KT15 thực hiện khấu than đạt 161.229/152.200 tấn, bằng 105,9% kế hoạch giao.

Các phân xưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch giao đã góp phần vào thành tích chung của toàn Công ty trong 10 tháng năm 2021: than nguyên khai khai thác được trên 3,26 triệu tấn dự kiến cả năm 2021 đạt 3,75 triệu tấn; mét lò đào thực hiện 29.123 m, dự kiến cả năm đào 34.100m; doanh thu bán than đạt trên 4.153 tỷ, nộp ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng; lợi nhuận dự kiến trên 80 tỷ đồng, cổ tức 7%; tiền lương bình quân đạt trên 16,2 triệu đồng/ người/tháng. Đời sống mọi mặt của CNCB trong toàn Công ty được chăm lo đầy đủ.

Các đơn vị thành viên