01:40 ICTThứ Bảy, 10/12/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Khe Chàm: Phát động thi đua hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022
Thứ Tư, ngày 23/03/2022

Nhằm đẩy mạnh sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD, Công ty than Khe Chàm tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 với hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại phòng họp số 1 - Văn phòng Công ty.

Với các chỉ tiêu cụ thể như sau: Sản xuất 865 ngàn tấn than, đào 5.420 mét lò, tiêu thụ 865 ngàn tấn than, doanh thu đạt trên 1.167 tỷ đồng và thu nhập bình quân toàn Công ty đạt trên 15 triệu đồng.

Lãnh đạo Công ty yêu cầu các đơn vị trong Công ty thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn, phát huy sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ, quyết tâm phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã được đề ra.

100% các đơn vị trong Công ty đăng ký thực hiện tốt nội dung thi đua xây dựng Văn hóa doanh nghiệp,  thực hiện tốt nội dung “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ khai thác, đào lò, phục vụ, phụ trợ… đã được giao.

Ngoài ra các đơn vị còn cam kết thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chăm lo tốt sức khỏe tinh thần, đời sống, văn hóa người lao động chống và chiến thắng đại dịch Covid -19…

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên