10:29 ICTThứ Tư, 28/09/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất
Thứ Hai, ngày 20/12/2021

Với đặc thù của sản xuất công nghiệp, nhiều ngành nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn, đặc biệt là sản xuất than hầm lò, do vậy, công tác ATVSLĐ luôn được Tập đoàn và các đơn vị chú trọng thực hiện. Trong đó, Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ giữa Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV, Đoàn TN Tập đoàn và Đoàn TQN được các đơn vị triển khai tích cực với mục tiêu giảm thiểu TNLĐ và sự cố, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Để đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 07 NQLT/TGĐ-CĐTKV-ĐTN ngày 29/01/2021 giữa Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV và Đoàn TN Tập đoàn, Đoàn TQN “Về việc thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2021”, vừa qua, Ban An toàn Tập đoàn, Công đoàn TKV, Đoàn TN Tập đoàn  và Đoàn TQN đã kiểm tra công tác phối hợp thực hiện nghị quyết tại một số đơn vị sản xuất trong TKV.

Kiểm tra ATVSLĐ tại Phân xưởng Cán - Công ty CP Chế tạo máy

Phó Trưởng Ban AT Tập đoàn Nguyễn Kim Cẩn cho biết, công tác ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, luôn được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Hằng năm, Tập đoàn đều ban hành nghị quyết liên tịch giữa Tổng Giám đốc, Công đoàn TKV và tổ chức Đoàn TN về thực hiện công tác AT-VSLĐ và được các đơn vị tích cực vào cuộc, phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo công tác ATVSLĐ, giảm thiểu TNLĐ và sự cố, đặc biệt là TNLĐ nghiêm trọng. Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên Tập đoàn tổ chức kiểm tra điểm tại một số đơn vị, đại diện các lĩnh vực sản xuất than hầm lò, lộ thiên, chế biến tiêu thụ than, cơ khí, khoáng sản, hóa chất, điện… Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, giảm thiểu tiến tới triệt tiêu TNLĐ và sự cố.

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết liên tịch về ATVSLĐ năm 2021 tại Công ty CP than Khe Chàm

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã nghiêm túc triển khai thực hiện, xây dựng Nghị quyết liên tịch giữa chuyên môn, Công đoàn và Đoàn TN về công tác ATVSLĐ năm 2021 với các nội dung cụ thể. Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức và chỉ đạo cấp công trường, phân xưởng triển khai thực hiện nhằm phát động sâu rộng trong CNVCLĐ, đặc biệt là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chấp hành nghiêm công tác ATVSLĐ trong sản xuất, đảm bảo ATLĐ, giảm thiểu TNLĐ và sự cố thiết bị. Đồng thời, kiện toàn Hội đồng ATVSLĐ, xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, kế hoạch PCCC, phòng chống thiên tai, TKCN... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động trong thực hiện quy trình kỹ thuật, biện pháp an toàn, tác phong công nghiệp và tự chủ an toàn trong sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện Nghị quyết liên tịch hàng tháng, quý. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả “Tháng công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021”; tổ chức Công đoàn triển khai “Tháng thi đua cao điểm thực hiện công tác ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2021”, duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV do công đoàn quản lý. Đoàn TN các đơn vị triển khai thực hiện “Tháng Thanh niên tham gia quản lý thực hiện ATVSLĐ - Tháng 3 năm 2021”, duy trì các Đội thanh niên xung kích PCMB, đảm nhận các công trình PCMB, môi trường…

Tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất

Đoàn kiểm tra của TKV và Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả kiểm tra ATVLSĐ tại Kho cảng Km 6

Cũng trong năm 2021, chuyên môn, công đoàn, ĐTN các đơn vị đã tích cực thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, vận động người lao động thực hiện “3 tại chỗ”: ăn, nghỉ, sản xuất tại chỗ; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% CBCN, NLĐ đủ điều kiện, đảm bảo sức khỏe cho công nhân, giữ vững lực lượng lao động đáp ứng cho sản xuất. Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động về ăn ca, bồi dưỡng độc hại, chi trả chế độ cho người lao động bị TNLĐ; quản lý, khám chữa bệnh nghề nghiệp; chăm lo cho người lao động ở tại các khu tập thể thực hiện “3 tại chỗ”…

Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong công tác ATVSLĐ, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ trong năm 2021; đồng thời chỉ ra các vấn đề cần khắc phục trong công tác ATVSLĐ. Yêu cầu các đơn vị bám sát các nội dung trong nghị quyết liên tịch; tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả công tác ATVSLĐ, nhất là ở cấp công trường, phân xưởng. Chú trọng tuyên truyền giáo dục, huấn luyện an toàn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tự chủ an toàn đối với người lao động, đặc biệt là ĐVTN, công nhân là người dân tộc thiểu số ở các đơn vị sản xuất hầm lò. Tiếp tục nghiên cứu áp dụng công nghệ mới, thiết bị hiện đại phù hợp với thực tế sản xuất cũng như đầu tư cho công tác an toàn..., nhằm cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động, nâng cao mức độ an toàn trong sản xuất. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất với phương châm phòng ngừa là chính nhằm phát hiện, ngăn chặn, triệt tiêu sự cố, TNLĐ; bám sát các văn bản chỉ đạo, kết luận về ATVSLĐ của Tập đoàn, tăng cường các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ, môi trường, vì mục tiêu an toàn trong sản xuất...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên