10:20 ICTThứ Hai, 29/05/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra và bảo vệ, quân sự
Thứ Hai, ngày 24/01/2022

Ngày 23/1, tại Quảng Ninh, Uỷ ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Than Quảng Ninh, UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Công đoàn TKV, cùng các Ban KP, KSNB, BV Tập đoàn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra và bảo vệ, quân sự năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy TQN; lãnh đạo và cán bộ UBKT Đảng ủy TQN, UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Công đoàn TKV, các Ban KP, KSNB, BV Tập đoàn; lãnh đạo Công ty Than Hòn Gai…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra và bảo vệ, quân sự

Quang cảnh tại hội nghị

Theo báo cáo kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS), thanh tra và bảo vệ, quân sự (BVQS) năm 2021, các bên đã bám sát chỉ đạo của Đảng bộ Khối DNTW, Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện nhiệm vụ KTGS, thanh tra năm 2021, chủ động chuẩn bị nội dung chương trình KTGS; tham mưu giúp BCH hai Đảng bộ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình KTGS năm 2021 của Đảng ủy, Tổng giám đốc, Công đoàn TKV, Đoàn TQN. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng đồng bộ chương trình KTGS, thanh tra tránh trùng chéo về nội dung, đối tượng, thời điểm KTGS. Kết quả năm 2021, các bên đã cơ bản hoàn thành chương trình KTGS; kế hoạch tự thanh kiểm tra theo kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Điểm nổi bật trong năm 2021 đó là: UBKT Đảng ủy Tập đoàn đã phối hợp hoàn thành 02 cuộc KTGS về công tác phòng, chống tham những, lãng phí, công tác cán bộ, công tác thuê ngoài ở một số công đoạn sản xuất và pha trộn, chế biến than đối với 08 cơ sở thuộc Đảng bộ TQN. Ngoài ra, trong năm các bên đã tổ chức KTGS đột xuất, thường xuyên, trực tiếp không báo trước và các hình thức giám sát, nắm tình hình, sớm phát hiện ngăn ngừa sai phạm; đồng bộ sử dụng kết quả KTGS, thanh tra, thống nhất trong xử lý kỷ luật đảng và chuyên môn…

Trong công tác phối hợp bảo vệ ANTT, công tác QSQP địa phương, đã tham mưu thực hiện công tác bảo vệ ANTT, công tác KTGS phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và Nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh “về tăng cường công tác QP, QS địa phương giai đoạn 2021-2025”, về tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, ranh giới mỏ; về xây dựng khu vực phòng thủ. Ban BV Tập đoàn đã tham mưu giúp Đảng ủy TKV ban hành các nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, RGM trong khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản giai đoạn 2021-2025; về tăng cường công tác quản lý đất đai giai đoạn 2021-2025; quy định về công tác bảo vệ trong TKV; chủ động phối hợp với UBKT Đảng ủy TQN kiểm tra việc thực hiện kết luận của Phó TGĐ Nguyễn Ngọc Cơ về triển khai công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ than, tài nguyên, RGM tại 23 đơn vị trong TKV. Tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đột xuất, không báo trước và các hình thức tuần tra nắm tình hình, sớm phát hiện, ngăn ngừa sai phạm trong công tác ANTT, bảo vệ tài sản, tài nguyên, khoáng sản và các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ của từng bên. Năm 2021, UBKT Đảng ủy TQN chủ động kiểm tra tình hình ANTT tại một số vị trí trọng yếu, ranh giới quản lý tài nguyên, khai thác, khu vực khai trường Than Đèo Nai, Dương Huy, Hà Tu và Hòn Gai…

Kế hoạch phối hợp năm 2022, các bên tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, tham mưu với Đảng ủy TQN, Đảng ủy Tập đoàn các nội dung về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động SXKD than và cung cấp than cho sản xuất điện, các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối DNTW, của Đảng ủy TKV, Đảng ủy TQN về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022; công tác phòng chống tham những, tiêu cực. Phối hợp xây dựng chương trình, quyết định, kế hoạch công tác KTGS, thanh tra, công tác phòng chống tham những, tiêu cực, lãng phí của cấp ủy, cơ quan chuyên môn, công đoàn năm 2022. Phối hợp tham gia thực hiện KTGS đối  với các lĩnh vực công tác cán bộ, quản lý tài nguyên than, khoáng sản, công tác môi trường. Thông báo, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác KTGS, thanh tra, thi hành kỷ luật đảng, phối hợp giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra và bảo vệ, quân sự

Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao công tác phối hợp của UBKT hai Đảng bộ và các Ban KB, KSNB, BV Tập đoàn trong công tác KTGS, thanh tra, bảo vệ năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao công tác phối hợp của UBKT hai Đảng bộ và các Ban KB, KSNB, BV Tập đoàn trong công tác KTGS, thanh tra, bảo vệ năm 2021, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai Đảng bộ và kế hoạch SXKD. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song đã cơ bản hoàn thành các chương trình, nội dung KTGS đề ra và các nội dung phát sinh, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, đạt hiệu quả hơn.

Nhiệm vụ năm 2022, công tác KTGS, thanh tra tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế, xây dựng chương trình, nội dung phù hợp, linh hoạt, tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác cán bộ, công tác quản lý tài nguyên, RGM, quản lý đất đai, tài chính, tài sản. Phó Bí thư Đảng ủy TQN Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, năm 2022 công tác KTGS, thanh tra cần “kịp thời hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn”. Tiếp tục củng cố về số lượng, chất lượng, chú trọng chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS, thanh tra, bảo vệ; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chú trọng những nội dung KTGS, thanh tra, bảo vệ trọng tâm, trọng điểm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, thanh tra, bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin từ sớm, chỉ đạo cơ sở tự KTGS, thanh tra ngay từ cơ sở, tăng cường công tác truyền thông, nâng cao vai trò công tác KTGS, thanh tra…

UBKT Đảng ủy TQN, UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Công đoàn TKV và Ban KSNB Tập đoàn đã ký kế hoạch phối hợp năm 2022, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ

Tại hội nghị, UBKT Đảng ủy TQN, UBKT Đảng ủy TKV, UBKT Công đoàn TKV và Ban KSNB, Ban BV Tập đoàn đã ký kế hoạch phối hợp năm 2022, quyết tâm thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đơn vị thành viên