Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Hội nghị triển khai mô hình “Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng”
Thứ Năm, ngày 29/04/2021

Ngày 27/4/2021, tại Công ty cổ phần Than Đèo Nai, Công an tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai mô hình “Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng” trong TKV.

Thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Kế hoạch số 43/KH-TKV ngày 30/3/2021 của TKV, với mục tiêu xây dựng Đội Phòng cháy chữa cháy (PCCC) cơ sở trở thành lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác PCCC ở mỗi công trường, phân xưởng, mô hình Đội PCCC cơ sở “3 chủ động, 3 sẵn sàng” tập trung xây dựng, kiện toàn các Đội PCCC cơ sở, chuyên ngành tại các đơn vị thuộc diện quản lý về PCCC trong Tập đoàn TKV.

Được lựa chọn là đơn vị điểm trong Tập đoàn triển khai mô hình “Đội PCCC cơ sở “3 chủ động, 3 sẵn sàng”, Công ty cổ phần Than Đèo đã thành lập 14 đội PCCC cơ sở, thay vì 1 đội PCCC cơ sở trực thuộc Công ty như trước đây. Mỗi cơ sở này phải thực hiện các quy định về PCCC và chịu sự quản lý, kiểm tra về PCCC theo quy định. Các đội PCCC cơ sở sẽ thực hiện tiêu chí “3 chủ động” (Chủ động tham mưu; Chủ động tuyên truyền, kiểm tra, đề xuất khen thưởng; Chủ động xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ) và “3 sẵn sàng” (Sẵn sàng về lực lượng; Sẵn sàng phương tiện, hậu cần; Sẵn sàng hỗ trợ, phối hợp với các lực lượng khác tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ…).

Trao quyết định công nhận Đội PCCC cơ sở

Để mô hình “Đội Phòng cháy chữa cháy cơ sở 3 chủ động, 3 sẵn sàng” hoạt động có hiệu quả, trong thời gian tới Công ty tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, kiểm tra giám sát, đảm bảo nguồn kinh phí cho lực lượng phòng cháy chữa cháy tham gia huấn luyện, thực tập, diễn tập và huy động chữa cháy, đảm bảo chế độ phụ cấp thường xuyên cho cán bộ tham gia, định kỳ tổ chức đánh giá kết quả, điều chỉnh mô hình cho phù hợp, khen thưởng động viên kịp thời những tập thể cá nhân, tiêu biểu.

Thời gian qua, công tác PCCC luôn được TKV và các đơn vị thành viên xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, TKV yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, tình hình hoạt động của Đội PCCC cơ sở; từ đó xây dựng kế hoạch từng bước kiện toàn, xây dựng Đội PCCC cơ sở bảo đảm các tiêu chí của mô hình đề ra.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên