07:42 ICTThứ Năm, 09/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Đại hội đồng cổ đông Công ty CP than Mông Dương năm 2021
Thứ Hai, ngày 26/04/2021

Ngày 24/4 vừa qua, Công ty CP than Mông Dương tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Ông Trần Thế Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty điều hành đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 47 cổ đông đại diện cho 18.478.148 cổ phần, chiếm 86,27% cổ phần có quyền biểu quyết.

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo tại Đại hội chỉ rõ, năm 2020, dù gặp phải nhiều khó khăn, song Công ty CP than Mông Dương đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chính: doanh thu sản xuất than thực hiện là 2.469 tỷ đồng, tỷ đạt 101,4%KHĐC; đạt 119% so với Nghị Quyết (bằng 119% so với cùng kỳ năm 2019); lợi nhuận đạt 28,121 tỷ đồng, bằng 101,7 % KHN. Tiền lương thực hiện bình quân 15,632 triệu đồng/người/tháng. Các chỉ tiêu về than sản xuất, than tiêu thụ đều đạt trên 100% kế hoạch.

Đại hội cũng đã thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2020; báo cáo chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2020, đề xuất kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, BGĐ năm 2021; báo cáo của BKS giám sát công tác quản lý Công ty của HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2020; báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021. Dự kiến cổ tức năm 2021 ≥ 6%.

Tất cả các báo cáo và nghị quyết tại Đại hội được thảo luận và 100% cổ đông nhất trí thông qua.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên