05:29 ICTThứ Ba, 12/12/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV: Vượt khó hoàn thành kế hoạch
Thứ Năm, ngày 12/08/2021

Trước khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV (LDA) đã chủ động đề ra nhiều giải pháp, tăng cường quản trị, khai thác tối đa ứng dụng công nghệ thông tin nhằm thực hiện tốt mục tiêu kép - “vừa phòng chống dịch bệnh Covid -19 vừa đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả”.

Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD trong 7 tháng đầu năm 2021. Kết quả cụ thể: sản xuất  414.326  tấn alumin quy đổi đạt 63,7% kế hoạch năm, tiêu thụ 338.271 tấn đạt 55,5% kế hoạch năm, doanh thu đạt 1.454,8 tỷ đồng đạt 57,2% kế hoạch năm. Đặc biệt, trong tháng 7/2021, Công ty đã hoàn thành xuất sắc toàn diện kế hoạch SXKD: Alunin sản xuất 64.209  tấn đạt 100,3% kế hoạch,  sản lượng tiêu thụ alumin đạt 86.986 tấn đạt 123,9% kế hoạch, góp phần tăng doanh thu cho Công ty.

Thực hiện phun khử khuẩn thường xuyên các vị trí trong Nhà máy, đặc biệt là các xe vận chuyển hàng hóa đến Công ty

Cùng với đó, để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, công tác phòng, chống dịch được LDA ưu tiên hàng đầu. Trong đó, Công ty tăng cường quản lý chặt chẽ người ra vào Công ty,  bố trí làm việc trực tuyến đối với bộ phận gián tiếp, áp dụng biện pháp giao nhận ca trực tuyến. Thành lập các khu lưu trú tạm thời trong Nhà máy cho lực lượng vận chuyển vật tư cấp cho Công ty. Thực hiện phun khử khuẩn thường xuyên các vị trí trong Nhà máy, đặc biệt là các xe vận chuyển hàng hóa đến Công ty. Phối hợp để tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 100% CBCNV bộ phận sản xuất khoáng sản và một số lao động ngoài quan trọng làm việc tiếp xúc trực tiếp. Chủ động xây dựng các phương án, tình huống để sẵn sàng xử lý, ứng phó với dịch bệnh. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng và liên thông các phần mềm quản trị giúp nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý và điều hành sản xuất.

Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV:  Vượt khó hoàn thành kế hoạch

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho CBCNV Công ty

Trong những tháng cuối năm 2021, Công ty tiếp tục tập trung nâng cao công tác quản trị, tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định, hiệu quả, hoàn thành toàn diện kế hoạch năm 2021.

Các đơn vị thành viên