14:54 ICTChủ nhật, 29/05/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Thứ Ba, ngày 28/09/2021

Sáng ngày 27/9/2021, tại thành phố Hạ Long, Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Tới dự có Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung; Phó TGĐ Tập đoàn Lê Quang Dũng; Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân; đại biểu đại diện Đảng ủy TQN và Ban TCNS Tập đoàn; lãnh đạo Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV và các cổ đông…

Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Ông Trần Đạo, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo quá trình thực hiện CPH 

Tại đại hội, ông Trần Đạo, thay mặt Đoàn chủ tịch báo cáo quá trình thực hiện cổ phần hóa  Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV. Theo đó, thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và chỉ đạo của TKV về cổ phần hóa (CPH) Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV, Công ty đã triển khai xây dựng phương án cổ phần hóa, tổ chức kiểm kê, xử lý các vấn đề về tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp; tổ chức Hội nghị người lao động (bất thường) để CPH Công ty theo quy định; hoàn thành Phương án sử dụng lao động của Công ty báo cáo Ban chỉ đạo CPH các doanh nghiệp thuộc TKV xem xét trình cấp có thẩm quyền và đã được Tập đoàn TKV phê duyệt…

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ban chỉ đạo CPH để thực hiện các công việc từ công khai thông tin CPH, lập hồ sơ đấu giá, tổ chức bán đấu giá cổ phần đúng tiến độ và đã tổ chức bán đấu giá lần đầu thành công vào ngày 17/6/2021. Tổng số cổ phần (CP) bán đấu giá cho các nhà đầu tư ngày 17/6/2021 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 404.400 cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được 12.172.440.000 đồng; giá đấu thành công cao nhất: 30.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất: 30.100 đồng/cổ phần, giá đấu thành công bình quân: 30.100 đồng/cổ phần. Cơ cấu vốn góp và tỷ lệ vốn góp trong Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu Hàng hải - TKV sau CPH như sau: Vốn điều lệ: 2.022.000 CP, tương đương 20.220.000.000 đồng, bằng 100% vốn điều lệ (mệnh giá 10.000 đồng/CP). Trong đó: Cổ đông Nhà nước: 1.516.500 CP, chiếm 75% vốn điều lệ; Cổ đông là người lao động: 101.100 CP, chiếm 5% vốn điều lệ; Cổ đông là Nhà đầu tư ngoài: 404.400 CP, chiếm 20% vốn điều lệ.

Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới sự điều hành của Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV; tiến hành bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Tại phiên họp đầu tiên, HĐQT và Ban kiểm soát Công ty đã bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần.

Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

HĐQT Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV ra mắt đại hội

Kết quả, HĐQT bầu ông Nguyễn Văn Tứ giữ chức Chủ tịch HĐQT; Ban kiểm soát bầu bà Vũ Thị Dung giữ chức Trưởng Ban kiểm soát. Đồng thời, HĐQT đã biểu quyết thống nhất bổ nhiệm ông Trần Đạo giữ chức Giám đốc Công ty. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua các Quy chế nội bộ của Công ty và các vấn đề liên quan của công ty cổ phần…

Cũng tại Đại hội, ông Trần Đạo, Giám đốc Công ty đã trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 3 tháng còn lại của năm 2021 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2022.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn diện nội dung chương trình Đại hội đề ra.

Lãnh đạo TKV chúc mừng HĐQT và Ban kiểm soát Công ty

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hoàng Trung, Thành viên HĐTV Tập đoàn, Thành viên Ban chỉ đạo CPH các doanh nghiệp thuộc TKV ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty trong việc thực hiện CPH, đồng thời chúc mừng thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV.

Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung chúc mừng thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV

Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung nhấn mạnh, công tác CPH doanh nghiệp là một chủ trương lớn của Chính phủ và TKV đã thực hiện từ năm 1999. Đến thời điểm hiện nay đã có 62 doanh nghiệp trong TKV thực hiện CPH, trong đó có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn. Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung đề nghị, tập thể HĐQT, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành Công ty tiếp tục kế thừa truyền thống của Công ty, phát huy tinh thần đoàn kết, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua để điều hành Công ty hoàn thành các mục tiêu đề ra, đảm bảo hiệu quả SXKD, đồng thời hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của cổ đông và lợi ích của người lao động. Thay mặt HĐTV Tập đoàn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung chúc Công ty CP Hoa tiêu Hàng hải - TKV có bước phát triển mới, tăng trưởng và phát triển bền vững.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên