07:06 ICTThứ Năm, 09/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Cổ tức năm 2020 của Than Vàng Danh đạt 7%
Thứ Hai, ngày 26/04/2021

Vừa qua, Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tham dự Đại hội có 64 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho trên 330 triệu cổ phần bằng 73,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quang cảnh Đại hội

Theo báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020, nhiệm vụ giải pháp điều hành năm 2021 do Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Phạm Văn Minh trình bày: Năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, Công ty đã chủ động tổ chức sản xuất với phương châm “vừa ổn định sản xuất vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch  Covid-19”. Theo đó, Công ty đã xây dựng và ban hành các giải pháp chỉ đạo phù hợp với điều kiện sản xuất, tăng sản lượng khai thác than hầm lò bằng các công nghệ có năng suất cao; hoàn thiện công nghệ cơ giới hóa đồng bộ hạ trần thu hồi than nóc; công nghệ lò chợ xiên chéo vỉa dốc chống dàn mềm; tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kết quả các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đều đạt; đời sống thu nhập việc làm của CBCNV ổn định, điều kiện đi lại, ăn ở của công nhân lao động được cải thiện.

Cụ thể: than nguyên khai sản xuất: 3.496.722 tấn, Tiêu thụ than: 2.843.277 tấn, Mét lò đào mới: 34.012m, Doanh thu tổng số: 4.498.770/4.693.576 triệu đồng, bằng 95,8% so với nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020, bằng 99% so với năm 2019; Thu nhập lương bình quân: 16.412.000/15.344.000 đồng/ người-tháng, bằng 107% so với kế hoạch năm 2020, bằng 102,15% so với năm 2019.

Mục tiêu điều hành kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty là: Quyết tâm sản xuất đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; đổi mới hoàn thiện tổ chức sản xuất của các phân xưởng, quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo mục tiêu chung “ An Toàn - Phát Triển - Hiệu Quả”.

Cổ tức năm 2020 của Than Vàng Danh đạt 7%

Biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã thống nhất phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và cổ tức năm 2020 là 7%.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên