07:23 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Xây dựng trung tâm chế biến và kho tập trung khu vực Hòn Gai
Thứ Tư, ngày 03/05/2017

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, năm 2017 công tác sàng tuyển, vận chuyển và tiêu thụ than sẽ tập trung vào những công việc trọng tâm như: đẩy mạnh đầu tư xây dựng trung tâm chế biến và kho tập trung khu vực Hòn Gai (thay cho Nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng); tiếp tục đẩy nhanh xây dựng các tuyến băng tải vận chuyển than từ các mỏ ra kho cảng, góp phần giảm chi phí và bảo vệ tài nguyên.

Đồng thời, Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư các kho, bến cảng nhận và giao than ở đầu nguồn và cuối nguồn, đảm bảo chủ động than cấp cho các hộ sử dụng. Theo đó, các đơn vị cần chuẩn bị đảm bảo về hàng rào bảo vệ, chống trôi lấp; cơ giới hoá các khâu vận tải, bốc rót, pha trộn trong cảng theo hướng băng tải hoá; đầu tư các thiết bị giám sát, đo lường tự động kiểm soát chặt chẽ khối lượng và chất lượng than.

Cùng với đó, năm 2017, Tập đoàn cũng tập trung hoàn thiện phương án kết nối vận chuyển than từ khu Uông Thượng về Nhà máy tuyển 2 Vàng Danh và vận chuyển từ khu vực -150 Tràng Bạch về -150 Mạo Khê, MB+56 thay cho vận chuyển ô tô ngoài mặt bằng...

Các đơn vị thành viên