18:51 ICTThứ Hai, 06/02/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng Công ty Đông Bắc tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết TW4
Thứ Tư, ngày 02/05/2012

Đảng ủy Tổng Công ty (TCT) Đông Bắc vừa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Là đơn vị đặc thù của Tập đoàn - những người lính làm than Đông Bắc kết hợp chặt chẽ nội dung học tập, quán triệt của NQ TW4 với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị mình với mục tiêu sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống của CBCS và người lao động toàn TCT.

Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Đông Bắc xác định, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là một văn kiện quan trọng, được toàn Đảng, toàn dân ta đặc biệt quan tâm. Do đó, việc triển khai học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ TCT trong năm 2012.
 
Việc nghiên cứu, quán triệt các nội dung Nghị quyết giúp cho các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sỹ và người lao động của TCT nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết; các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt là vai trò quan trọng của việc giữ vững nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng, đề cao tính tự phê bình và phê bình trong Đảng. Trên cơ sở đó, có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, hiệu quả.
 
Sau hội nghị phổ biến, quán triệt cấp TCT, các chi, đảng bộ cơ sở sẽ triển khai kế hoạch học tập NQTW4 tại các đơn vị; dự kiến, hoàn thành trước ngày 25/5/2012.
 

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên