Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng công ty Điện lực - TKV: Vận hành ổn định các nhà máy, đáp ứng nhu cầu điện trên thị trường
Thứ Sáu, ngày 24/04/2020

Kết thúc quý I/2020, mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động SXKD của Tổng công ty Điện lực - TKV vẫn được duy trì ổn định, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Cụ thể, quý I, sản lượng điện đạt 2.853 tr kWh đạt 28,5% KH năm, bằng 29,1% KH TKV giao; than nguyên khai sản xuất ước đạt 37.596 bằng 31,3% KH năm và bằng 125% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 3.884 tỷ đồng đạt 28% KH năm và bằng 110% so với cùng kỳ.

Trong quý, các nhà máy của Tổng công ty đều duy trì tương đối tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tăng cao sản lượng điện sản xuất. Đồng thời, bám sát tình hình huy động của A0 để tiến hành công tác bảo dưỡng sửa chữa nên các đơn vị trong Tổng công ty đã chủ động vận hành đáp ứng nhu cầu điện trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng công ty đã nghiêm túc triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn và Tổng công ty. Vì vậy, cơ bản công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho CBCNV và người lao động, không để ảnh hưởng đến hoạt động SXKD chung của Tổng công ty.

Bước sang Quý II trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 vẫn chưa được khống chế triệt để do vậy tình hình cung ứng vật tư sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên toàn Tổng công ty sẽ nỗ lực hết sức trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mục tiêu chính sản xuất 2.960 triệu kWh điện, đảm bảo công tác an toàn môi trường, PCCN...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên