08:09 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tổng Công ty Điện lực: Nhiều nỗ lực tinh giản lao động
Thứ Tư, ngày 03/05/2017

Trước đây, Tổng Công ty Điện lực vẫn được coi là đơn vị có số lượng lao động ổn định vì được định biên theo vị trí vận hành. Tuy nhiên, ngay sau khi Tổng giám đốc Tập đoàn và Công đoàn TKV ký ban hành Chỉ thị liên tịch số 51/CTLT/TGĐ-CĐTKV ngày 22/3/2016 về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động, Lãnh đạo Tổng Công ty đã xây dựng các phương án, trong đó có thể giảm tới 500 lao động theo lộ trình.

Trên thực tế, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị Tổng Công ty cùng nhiều nhóm giải pháp được triển khai đồng bộ từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên nên chỉ tính riêng năm 2016, Tổng Công ty Điện lực đã giảm được 141 người; tại các nhà máy, số phòng giảm từ 9 xuống còn 7, số phân xưởng giảm từ 5 xuống còn 2.

Từ tiền đề đó, Tổng Công ty đặt mục tiêu và đã xây dựng những kế hoạch cụ thể để số lao động còn lại sẽ tiếp tục giảm trong năm 2017 và những năm tiếp theo. Cùng với đó là tích cực cơ cấu lại lực lượng lao động cho phù hợp và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các đơn vị thành viên