07:08 ICTChủ nhật, 21/07/2024 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Than Cao Sơn đổi mới công tác giao khoán và quản trị chi phí
Thứ Tư, ngày 03/05/2017

Lãnh đạo Công ty CP than Cao Sơn cho biết, năm 2017, Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác giao khoán và quản trị chi phí theo hướng các đơn vị nhận khoán được tăng quyền chủ động và trách nhiệm của đơn vị, tạo sự đồng thuận giữa Công ty giao khoán và các đơn vị nhận khoán. Cùng với đó, Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc điều hành chi phí từng tháng, quý nhất là khối lượng, giá trị, tiến độ thực hiện trên cơ sở nghiệm thu. Từ đó phân tích đánh giá sâu tìm ra nguyên nhân đạt được hoặc chưa đạt được để xác định rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể và có chế tài kiểm điểm xử lý kịp thời.

Mặt khác, đơn vị thường xuyên rà soát các khoản dư nợ, tồn kho và có các biện pháp điều chỉnh nhằm đảm bảo dư nợ, tồn kho hàng hoá, dự trữ vật tư hợp lý, tăng vòng quay vốn, giảm lãi vay... Tập trung quản lý chặt chẽ khối lượng đất nổ tồn, quản lý công tác thuê ngoài, theo dõi chặt chẽ các hộ chiếu, ranh giới mỏ; bám sát các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ theo định mức của Tập đoàn, giảm tổn thất than...

Các đơn vị thành viên