05:39 ICTThứ Ba, 12/12/2023 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Năm 2011, Công ty than Cao Sơn dự kiến chi trả cổ tức 15%
Thứ Sáu, ngày 16/03/2012

Đó là một trong số những nội dung sẽ được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức ngày 24/3 tới đây của Công ty CP than Cao Sơn.

Năm 2011 là cột mốc có nhiều ý nghĩa ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công ty đã đoàn kết, phát huy nội lực, giữ vững truyền thống  anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, làm chủ công nghệ, thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất của ngành khai thác mỏ, quản lý chi phí hiệu quả, tổ chức sản xuất linh hoạt, lập được nhiều kỷ lục mới, xây dựng phong trào văn hoá, thể thao phát triển mạnh, chăm lo chu đáo tới đời sống vật chất, tinh thần  của người lao động được lãnh đạo Tập đoàn Vincomin, Tỉnh Quảng Ninh, Thị xã Cẩm Phả đánh giá cao. Với những thành tích đó, Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với các chỉ tiêu chính: bốc xúc trên 32 triệu m3 đất đá, bằng 113% kế hoạch năm; sản xuất trên 4,2 triệu tấn than, bằng 110% kế hoạch; tiêu thụ trên 4,1 triệu tấn, bằng 110% kế hoạch; doanh thu tổng số 3.604 tỷ đồng; thu nhập bình quân trên 7,2 triệu đồng/người/tháng.
 
Năm 2012, Công ty phấn đấu bốc xúc gần 33,2 triệu m3 đất đá, sản xuất 4,1 triệu tấn than, tiêu thụ trên 3,9 triệu tấn, doanh thu trên 4 nghìn tỷ đồng, mức chi trả cổ tức 17%.
 
Tại Đại hội đồng cổ đông lần này, các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo kết quả SXKD năm 2011, kế hoạch SXKD năm 1012; báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2011; bầu HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017; phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2011...
 

Các đơn vị thành viên