01:24 ICTThứ Bảy, 10/12/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng
Thứ Năm, ngày 09/05/2019

Ngày 8/5, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quân sự - quốc phòng giai đoạn 2015-2018 tại Công ty Tuyển than Cửa Ông và Công ty CP than Núi Béo thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Pháp chế, HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát tại Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Giai đoạn 2015 - 2018, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tiến hành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 38 đối tượng 3 và 600 đối tượng 4; thực hiện khám sức khỏe, xét duyệt, tuyển chọn được 15 công dân nhập ngũ. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho các tân binh được doanh nghiệp quan tâm thực hiện đầy đủ. Công dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về tiếp tục được Công ty sắp xếp, bố trí việc làm theo nguyện vọng phù hợp. Bên cạnh đó, lực lượng tự vệ cũng được doanh nghiệp xây dựng, tổ chức theo hướng rộng khắp, đúng thành phần, được cấp trên đánh giá cao. Công tác huấn luyện tự vệ được quan tâm làm tốt. Giai đoạn 2015 - 2018, tổng kinh phí chi cho hoạt động tự vệ của Công ty là trên 2,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo Công ty CP than Núi Béo báo cáo kết quả thực hiện công tác quân sự - quốc phòng của doanh nghiệp giai đoạn 2015-2018.

Đối với Công ty CP than Núi Béo, giai đoạn 2015 - 2018, công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đạt kết quả tốt so với kế hoạch đề ra. Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng tiếp tục đi vào nền nếp, chất lượng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân lao động đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo đầy đủ chỉ tiêu được giao. Chính sách hậu phương quân đội được Công ty quan tâm làm tốt. Lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp được bố trí hợp lý, có chất lượng tốt.

Qua giám sát, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao 2 công ty đã quan tâm, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Đồng thời đề nghị 2 đơn vị tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban chỉ huy quân sự trong doanh nghiệp; chú trọng công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh...

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên